Mae Rory yn llwyddo gyda BA Gwrthdaro a Rhyfel


06.07.2018

Rory Butcher yw un o raddedigion cyntaf y radd BA Gwrthdaro a Rhyfel, sydd wedi ei alluogi i astudio dramor a chymryd rhan weithredol mewn nifer o gymdeithasau.

Graddiodd Rory heddiw gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn seremoni ar gampws y brifysgol yn Llambed:

"Dros y tair blynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio ar fy ngradd BA mewn Gwrthdaro a Rhyfel yn Llanbedr Pont Steffan. Dewisais y campws oherwydd, ar y pryd, roeddwn i'n rhywun eithaf tawel - ac roedd Llambed yn ymddangos y math o le cyfeillgar y byddwn i'n teimlo’n gartrefol ynddo. Mae'r lle hwn wedi fy helpu i ddod yn berson gwell. Rwyf wedi bod wrth fy modd yma yn dysgu oddi wrth y darlithwyr, yn enwedig Lester, a phwy fyddai wedi dyfalu mai byw mewn pentref tawel yng Nghymru fyddai wedi gwneud i mi i ddod allan o fy nghragen? "

Ychwanegodd: "Rydw i nawr yn hyderus yn fy marn a'n credoau, ac rwy'n edrych ymlaen at yrfa academaidd. Yn fwy penodol, rwy'n bwriadu addysgu mewn coleg yng Nghanada ar ôl i mi orffen fy ymchwil - rhywbeth na fyddwn wedi breuddwydio gwneud heb y cyfle i astudio dramor trwy garedigrwydd y brifysgol. Mae'r hyn rydw i wedi'i ddysgu am fy nisgyblaeth a mi fy hun yn ystod fy amser yn Llambed wedi fy helpu i ddarganfod pwy ydw i a beth rydw i eisiau ei wneud â fy mywyd. "

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk