Mae Sian wrth ei bodd mewn dosbarth yn rhannu ei brwdfrydedd dros ieithoedd.


26.01.2018

Roedd Sian Phillips yn gwybod ei bod hi’n awyddus i ddysgu Ffrangeg. Felly gwnaeth hi bopeth a allai hi i sicrhau bod ei sgiliau hi o’r radd flaenaf.

Headshot of Sian

Yn dilyn ei gradd israddedig mewn Ffrangeg, aeth Sian i fyw i Baris gan weithio’n au pair i deulu ifanc gyda gefeilliaid. Meddai: “Roeddwn i’n gwybod fy mod i am fynd yn athrawes, felly roedd byw yn Ffrainc yn help i mi wella fy Ffrangeg a dysgu am y diwylliant a’r ffordd o fyw.  Wedyn des i’n ‘assistante’ iaith Saesneg i blant Ffrangeg eu hiaith. Dwi wrth fy modd mewn dosbarth yn rhannu fy mrwdfrydedd dros ieithoedd.”

Gwnaeth ei chyfod yn ‘assistante’ hi’n fwy penderfynol o gymhwyso’n athrawes iaith. Meddai: “Roedd y profiad yn ysbrydoliaeth fawr ar gyfer fy ngyrfa. Sylweddoles i bwysigrwydd ysbrydoli pobl ifanc i astudio ieithoedd ar ôl fy mhrofiadau o fyw dramor a gwirfoddoli a gweithio gyda’r Cyngor Prydeinig.”

Mae Sian yn awyddus i ddangos i fyfyrwyr sut y bydd datblygu eu sgiliau iaith o gymorth iddyn nhw pan ddechreuan nhw chwilio am swyddi.  Meddai: “Os oes gennych chi iaith arall, mae hynny ynddo ei hun yn eich gwneud chi’n fwy cyflogadwy ac mae’n bwysig ym myd busnes.  Mae’n braf iawn gweld yr effaith y gallwch chi ei chael ar feddyliau ifanc.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk