Mae Stephany yn frwdfrydig am y dyfodol.


06.07.2018

Mae Stephany Aymerich Diaz, sydd wedi derbyn gradd Meistr Integredig yn y Clasuron, yn credu fod y cwrs wedi ei chynorthwyo a’i hysbrydoli i ddatblygu ei gwybodaeth am y gorffennol a'i gwneud yn frwdfrydig am y dyfodol.

Dywedodd Stephany: "Fe wnes i gofrestru ar gyfer cwrs israddedig yn wreiddiol a oedd yn cyfuno’r pynciau Hanes Hynafol ac Anthropoleg, ac nid hyd nes y 3ydd flwyddyn y penderfynais newid i Raglen Meistr Integredig. Rwyf bob amser wedi mwynhau dysgu a darllen am y gorffennol ac roedd y cwrs hwn yn fy ngalluogi i gael gwell dealltwriaeth ohoni ac o'i wareiddiadau.” 

"Rwy'n credu bod y pedair blynedd yr wyf yn ei dreulio yn gwneud fy ngradd wedi fy helpu i dyfu, yn academaidd ac fel person. Wrth wneud fy nghwrs, dysgais sut i ymchwilio, cyfieithu ieithoedd hynafol a modern, i ofyn cwestiynau, herio fy hun a fy nghyfoedion, a datblygu llawer o sgiliau eraill. Dysgais hefyd i fod yn uchelgeisiol ac i ddysgu mwy o hyd.

"Un o'r pethau gorau am wneud y radd hon oedd fy mod wedi cael dweud fy nweud am y rhaglen - cefais y cyfle i ddewis y pynciau sydd o ddiddordeb i mi a'u cyfuno mewn gwahanol ffyrdd. Yn ogystal, mae'r academyddion sydd yn y brifysgol yn rhai proffesiynol a rhagorol - ni allaf bwysleisio i chi pa mor bwysig y mae eu harbenigedd a’u cefnogaeth yn gyffredinol wedi bod wrth i mi astudio.  Bellach mae gennyf lawer o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn sicr o fudd ac yn ased i mi yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk