Mae’r Athrofa yn cynnal prif anerchiad gan Yr Ysgrifennydd Addysg


12.04.2018

Cyflwynir prif anerchiad gan Yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, fel rhan o’r Gyfres Seminarau’r Athrofa.

Bydd yr Athrofa Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn croesawu Ms Williams i safle’r Athrofa yn y Tramshed Tech, Caerdydd, ddydd Llun Ebrill 23ain am 6pm.

Trafodir gan Ms Williams, o flaen gynulleidfa o addysgwyr, ei hagenda addysg a’i chynllun ar gyfer codi safonau ysgolion. Cynhelir yr araith o flaen llaw ymgynghoriad technegol Llywodraeth Cymru sydd ar ddod ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus - y Camau Nesaf).

Mae’r digwyddiad hwn yn dilyn yn sgil seminar llwyddiannus yr Athrofa, sef ‘Straeon o Doronto’, a wnaeth gynnwys cyfraniadau gan staff y brifysgol, swyddogion Llywodraeth Cymru a phob un o’r pum pennaeth ysgol a deithiodd haf diwethaf i Ganada.

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon yr Athrofa: “Mae’n bleser o’r mwyaf gennym unwaith eto groesawu Ysgrifennydd y Cabinet i’r Athrofa ar gyfer digwyddiad sy’n argoeli bod yn un hynod o ddiddorol.

“Rhannwn uchelgais Ysgrifennydd y Cabinet i drawsnewid addysg er lles pob dysgwr – ac ystyriwn mai ein cenhadaeth genedlaethol yw manteisio ar y cryfder hwnnw sydd i’w gael o fewn system addysg Cymru a thu hwnt.”

Ymwelwch â https://www.eventbrite.co.uk/e/addysg-gweledigaeth-a-gwerthoedd-education-vision-and-values-tickets-45055383866 i gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk