Mae’r Drindod Dewi Sant yn dathlu Gŵyl Ryngwladol Abertawe


10.09.2018

Mae Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gynnal tair cyngerdd ddifyr yn rhan o Ŵyl Ryngwladol Abertawe eleni.

Photo montage

Mae’r cyngherddau’n gydweithrediad rhwng Gŵyl Ryngwladol Abertawe, adran Technoleg Gerddoriaeth y Brifysgol, a NAWR, sef cyfres o gyngherddau yn Abertawe sy’n arddangos cerddoriaeth arbrofol, addasu rhydd, ffilm, lo-fi, jazz rhydd, celfyddyd sain, cerddoriaeth werin amgen, a cherddoriaeth newydd.

Cynhelir y cyngherddau yn Neuadd hanesyddol y BBC yn Stiwdios BBC Y Drindod Dewi Sant, un o berlau cudd neuaddau cyngherddau Abertawe ac un o’r lleoedd gwrando gorau yn Y DU. Y nod yw cynnig lle agored ac adfyfyriol lle gall cynulleidfa gael profiad o gerddoriaeth newydd mewn lleoliad newydd, agosatoch.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Rydyn ni’n falch o gynnal y gyfres hon o gyngherddau yn rhan o’n cefnogaeth i Ŵyl Ryngwladol Abertawe eleni. Mae cerddoriaeth fyw a pherfformio’n rhan annatod o DNA Coleg Celf Abertawe ac mae’n briodol bod y cyngherddau hyn yn cael eu cynnal mewn adeilad ac adran mor gyfoethog eu hetifeddiaeth gerddorol”.

Cynhelir y gyngerdd gyntaf ddydd Iau 27 Medi am 7.30p.m. Bydd yn cynnwys y gitarydd a’r canwr Mike Cooper, y mae ei yrfa ers hanner canrif yn cwmpasu amrywiaeth eang o ffurfiau gan gynnwys rhai trydanol-acwstig, blues gwlad traddodiadol, gwerin, pop ac egsotica.  Bydd hefyd yn cynnwys y gantores, feiolinydd a’r gitarydd Bell Lungs a fydd yn darparu ei chyfuniad unigryw o seicadelia, addasu rhydd, canu gwerin, pop breuddwyd a gair llafar.

Cynhelir yr ail gyngerdd nos Fercher 3 Hydref am 7.30p.m. a bydd yn cynnwys y feiolinydd o Gymru Angharad Davies, y chafodd ei halbwm ‘Ffansion/Fancies’ ei rhoi yn ddiweddar gyda’r 12 uchaf ar sail pleidleisiau gwrandawyr Late Junction Radio 3, a’r gyfansoddwraig/cerddor arbrofol sy’n byw yng Nghaerfyrddin, Susan Matthews. Bydd Lee Patterson, y mae ei weithiau wedi eu darlledu ar UKTV, BBC Radio 4, a BBC Radio 6 Music, a’r cerddor sy'n byw yn Abertawe Ian Holloway.

Cynhelir y drydedd gyngerdd a’r olaf ddydd Llun 8 Hydref am 7.30p.m. Bydd yn cyflwyno’r gantores-gyfansoddwraig  Gymraeg/Iseldireg Accü sydd ar fin rhyddhau ei halbwm cyntaf Echo The Red yn  ddiweddarach eleni, a’r cerddor a’r cynhyrchydd o ogledd Cymru  R.Seiliog y mae Huw Stephens, Mary Anne Hobbs, Radcliffe a Maconie, a Lauren Laverne wedi chwarae ei waith.

£7 yw pris yr holl docynnau ac maent ar gael ar y drws yn unig. Mae’r drysau’n agor am 7p.m. Does dim seddau cadw.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk