Mae'r Drindod Dewi Sant yn dathlu pen-blwydd graddedigion benywaidd cyntaf Llambed


05.07.2018

Wrth i ni baratoi ar gyfer graddio ar gampws Llanbedr Pont Steffan yfory, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu 50 mlynedd ers i’r merched cyntaf raddio o'r brifysgol, a oes yn cael ei adnabod yn Goleg Dewi Sant ar y pryd.

Sarah Roberts

Bydd rhai o'r graddedigion hyn yn dychwelyd i'r campws yng nghanol mis Gorffennaf ar gyfer eu haduniad blynyddol. Dros y penwythnos bydd cyfle iddynt weld arddangosfa arbennig a drefnwyd o ddefnyddiau archifol yn ymwneud â'r penderfyniad i dderbyn menywod i Lanbedr Pont Steffan yn 1965, ac i'r garfan gyntaf o raddedigion benywaidd ym 1968.

Trefnir yr arddangosfa gan Sarah Jones, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd, a gan Sarah Roberts, Archifydd Casgliadau Arbennig. Meddai Sarah Jones: "Rydym yn falch iawn o allu tynnu sylw at y cyfraniadau arwyddocaol a wnaed gan fenywod sydd wedi arwain ar yr hyn y mae’r  Drindod Dewi heddiw. Pan sylweddolais ei fod yn 50 mlynedd ers i'r merched cyntaf raddio o Goleg Dewi Sant a bod gennym ddeunydd Archifol sylweddol yn ymwneud â hyn, roeddem yn awyddus iawn i dynnu sylw at hyn ac i ddathlu, nid yn unig y Graddedigion eleni, ond y garreg filltir bwysig yn 1964 , pan wnaed y penderfyniad i ganiatáu menywod i'r coleg. Mae'r Casgliadau Arbennig ac Archifau yn y Drindod Dewi Sant yn Llambed yn cynnwys cyfoeth o adnoddau sylfaenol sy'n bwysig iawn i hanes cymdeithasol ac mae mynediad at y rhain ar gael i unrhyw un a hoffai eu gweld. Maent yn ein hatgoffa pa mor bell rydym wedi dod fel cymdeithas a sut y gall penderfyniad a chryfder unigolion wneud cymaint o wahaniaeth."

 

The Gownsman

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk