Myfyrwyr Perfformio'r Drindod Dewi Sant i gyflwyno ‘Undod’


04.06.2018

Am y tro cyntaf ers i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sefydlu cwrs BA Perfformio yng Nghaerdydd, bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle i berfformio mewn drama newydd wedi’i hysgrifennu yn arbennig ar eu cyfer.

Undod

Bydd y ddrama - Undod - i’w gweld yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd ddydd Iau yma, Mehefin 7fed a dydd Gwener, Mehefin 8fed.

Mae Canolfan Berfformio Cymru, sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi comisiynu’r dramodydd Branwen Davies i ysgrifennu’r ddrama, Undod, sydd wedi’i hysbrydoli gan stori am athro mewn ysgol yn America yn ystod y 60au. 

Fe greodd Ron Jones, athro hanes o Galiffornia, symudiad cymdeithasol arbrofol o fewn yr ysgol er mwyn esbonio sut y gwnaeth bobl yr Almaen dderbyn gweithredoedd ffasgaidd y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Er ni chafodd yr arbrawf lawer o sylw ar y pryd, cafodd yr hanes ei addasu a’i droi’n sioe lwyfan, llyfr a ffilm.

Yn y ddrama newydd hon, mae Branwen Davies yn cymryd syniad arbrawf Ron Jones a’i symud i Gymru heddiw.  Mae myfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Heol y Coed ar chwâl. Maen nhw wedi colli parch tuag at awdurdod a snapchat a selfies yw eu byd. Pan ddaw athrawes newydd i’w plith yn barod â dulliau dysgu arbrofol mae’r canlyniadau yn drawsnewidiol.

Wrth i ffiniau gael eu croesi a dychymyg y disgyblion eu tanio pa reolaeth o'r sefyllfa sydd gan unrhyw un mewn gwirionedd?

Wedi’i chyfarwyddo gan Elen Bowman ac yn cynnwys cast o un ar bymtheg o fyfyrwyr, mae’r cynhyrchiad hefyd yn cynnwys perfformiad gan yr actores boblogaidd ac amryddawn, Eiry Thomas.

Mae cael y cyfle i gydweithio gydag Elen ac Eiry, ill dwy yn diwtoriaid ar y cwrs BA Perfformio, yn cynnig profiad gwych i’r myfyrwyr.  Mae cael drama wedi ysgrifennu’n arbennig ar eu cyfer fel grŵp o actorion ifanc hefyd yn rhoi’r cyfle iddyn nhw fod yn rhan o’r broses greadigol gyflawn.

Meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant:  “Rydym mor falch bod Eiry wedi cytuno i fod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn.  Pa ffordd well i’n myfyrwyr ddysgu na chael actores sydd wedi ennill y wobr am yr actores orau yn BAFTA Cymru gyda nhw yn yr ystafell ymarfer?

“Mae’n fraint hefyd i gael Branwen Davies i ysgrifennu darn newydd i’n myfyrwyr. Ein gobaith fel canolfan yw comisiynu gweithiau newydd yn rheolaidd dros y blynyddoedd nesaf fel bod ein myfyrwyr yn cael y profiad o weld sut mae gwaith yn cael ei greu, ei ddatblygu a’i gynhyrchu. Y profiad cyflawn fel petai o’r dechrau i’r diwedd.

“Ar ben hyn oll, death Elen Bowman yn ddarlithydd theatr i ni ym mis Medi, a dyma’r prif gynhyrchiad iddi gyfarwyddo ers cael ei phenodi. Rydym yn ffodus o gael rhywun o ansawdd Elen yn meithrin, datblygu ac yn fwy nac oll, yn herio’n myfyrwyr.”

Undod

Mae’r holl fyfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y cynhyrchiad yn astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd – a dyma enghraifft arall o fyfyrwyr yn elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi i fyd theatr gerddorol.

Sefydlwyd y BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015. Mae’n gwrs arloesol ac arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

Mae myfyrwyr ar y cwrs yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gydweithredu ag ymarferwyr proffesiynol sy’n cynnig ystod o brofiadau newydd a gwahanol iddynt a’r tro hwn, mae cael y cyfle i rannu ystafell ymarfer gyda dwy o ymarferwyr mwyaf profiadol a llwyddiannus byd y theatr yng Nghymru yn siŵr o’u helwa nhw’n fawr.

Mae Eiry Thomas yn actores adnabyddus sydd wedi ennill categori Actores Orau BAFTA Cymru ddwywaith - y tro cyntaf ar gyfer ei rôl yn The Bench a’r ail dro ar gyfer y ffilm Gymraeg Cwcw.  Fe wnaeth hi hefyd serennu’n ddiweddar yn y gyfres Un Bore Mercher a gafodd ei darlledu’n ddiweddar ar S4C ynghyd â’r fersiwn Saesneg Keeping Faith oedd i’w weld ar BBC One Wales.

Mae Elen Bowman yn adnabyddus fel un o brif gyfarwyddwyr Cymru wedi gweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Sgript Cymru a Sherman Cymru.  Mae hefyd wedi ennill Gwobr Theatr Cymru ac wedi’i henwebu am wobr BAFTA Cymru ddwywaith.  Yn ogystal â gweithio fel cyfarwyddwraig led Prydain mae Elen bellach wedi ymuno â staff Y Drindod Dewi Sant gan ddarlithio ar y cwrs BA Perfformio.

Os hoffech ddysgu mwy am y cwrs BA Perfformio, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cbc    

I archebu tocynnau ar gyfer Undod, ewch i www.thegate.org.uk neu ffoniwch 029 2048 3344

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk