Nawr Anois: Analog On ac Andrew Leslie Hooker


18.06.2018

Cyfres o 7 cyngerdd yw NAWR ANOIS, a gynhelir rhwng Chwefror a Gorffennaf 2018. Mae’r gyfres yn rhoi sylw i gerddoriaeth amrywiol gan artistiaid o Gymru, Iwerddon ac artistiaid rhyngwladol. Cynhelir y cyngherddau yn adeilad hanesyddol y BBC yn Stiwdios Abertawe, y Drindod Dewi Sant.

Concert Poster

Mae'r pumed cyngerdd yn y gyfres yn croesawu grŵp synth modiwlaidd Gwyddelig Analog On. Bydd y cyfansoddwr a'r perfformiwr electroacwstig Andrew Leslie Hooker hefyd yn perfformio.

Analog On

Mae Analog On yn ensemble cerddoriaeth electronig arbrofol sy'n cyfansoddi ac yn perfformio ar electroneg analog a syntheseiswyr modiwlaidd. Mae'r grŵp yn cynnwys Shauna Caffrey ar oscillator, llif, ac electroneg, a Richard Duckworth ar syntheseisydd modwlar ac effeithiau.

Mae'r albwm hwn yn gartref i gerddorion Richard Duckworth wrth iddo astudio synthesis analog dan Herb Deutsch ym Mhrifysgol Hofstra yn yr 1980au. Dyma le cyflwynwyd y system fodiwlaidd Moog iddo gyntaf a threuliodd lawer o oriau yn y stiwdio cerddoriaeth electronig yn arbrofi gyda foltedd- systemau rheoledig. Enillodd Shauna Louise Caffrey gradd mewn Cerddoleg o Goleg y Drindod, Iwerddon. Arweiniodd ei chariad hir o drac sain arbrofol i ymuno ag Analog On, ac ers hynny mae hi wrth ei fodd wrth greu 'swn rhyfedd'  trwy gyfryngau cymysg.

Andrew Leslie Hooker

Cynhyrchydd ffilm a chyfansoddwr o gerddoriaeth electroacwstig sydd wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd.

Wedi cwblhau MMus yn ddiweddar mewn cyfansoddiad electroacwstig, mae bellach yn parhau â'i astudiaethau fel myfyriwr ymchwil PhD ym Mhrifysgol Huddersfield wrth weithio ar brosiectau cerddoriaeth, dawns a sinema estynedig wahanol. Cyhoeddir ei waith gan Entr'acte (LN / AN) a Dinzu Artefacts (LA).

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk