Nawr Anois yn cyflwyno… Caoimhín Ó Raghallaigh


05.06.2018

Mae’r Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gynnal y cyngerdd nesaf yn y gyfres Nawr Anois yr wythnos hon.

Caoimhin

Ar gyfer y pedwerydd cyngerdd yn y gyfres rydym yn croesawu’r artist o Iwerddon Caoimhín Ó Raghallaigh. Bydd Tinc Y Tannau hefyd yn perfformio. Cynhelir y cyngerdd ddydd Iau 7 Mehefin yn adeilad y BBC yn Abertawe. Pris tocynnau yw £8/£5 ac mae croeso i bawb.

Mae Caoimhín Ó Raghallaigh yn creu cerddoriaeth ar ffidil 10 tant o’r enw hardanger d'amore ac mae’n teithio’r byd fel cerddor unigol, mewn deuawdau gyda Dan Trueman, Mick O’Brien a Brendan Begley, ac yn aelod o The Gloaming a This is How we Fly. Mae wedi perfformio ar rai o lwyfannau hyfrytaf y byd, gan gynnwys Tŷ Opera Sydney, Neuadd Frenhinol Albert a’r Lincoln Center. Mae wedi rhyddhau deuddeg recordiad hyd yma, yn amrywio o’r traddodiadol i’r anghonfensiynol, ac mae’n parhau i archwilio’r ardal lle gwelir cerddoriaeth draddodiadol yn dechrau dadfeilio.

Yn ystod y cyngerdd ceir perfformiad hefyd gan Tinc Y Tannau, grŵp Cymreig yn cynnwys Sianed Jones ac Ailsa Mair Hughes, sy’n creu cerddoriaeth gan ddefnyddio dau lais a dwy Viola Da Gamba bas.

Cyfres o 7 cyngerdd yw NAWR ANOIS, a gynhelir rhwng Chwefror a Gorffennaf 2018. Mae’r gyfres yn rhoi sylw i gerddoriaeth amrywiol gan artistiaid o Gymru, Iwerddon ac artistiaid rhyngwladol. Cynhelir y cyngherddau yn adeilad hanesyddol y BBC yn Stiwdios Abertawe, y Drindod Dewi Sant. Mae’r gyfres yn cynnwys: Mick O'Shea, Softday, Vicky Langan, Caoimhín Ó Raghallaigh, Analog On, Rachel Ni Chuinn, a Clang Sayne.

7/6/28 ABERTAWE NAWR, Neuadd y BBC yn Stiwdios Abertawe, PCYDDS Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/381135772371032/ Gwefan: http://rwan.cymru/news-events/caoimh%C3%ADn-%C3%B3-raghallaigh-nawr-anois-4

Tocynnau: £8/£5

Drysau: 7pm, Dechrau 7:30pm Lleoliad: Neuadd y BBC yn Stiwdios Abertawe PCYDDS, 32 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DT.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk