NAWR ANOIS yn cyflwyno: Rachel Ni Chuinn and Mia Zabelka


05.07.2018

Mae Coleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno'r rhandaliad nesaf yng nghyfres o gyngherddau Nawr Anois

Mia Zabelka poster

Mae gan y digwyddiad heno gydlyniad i bawb benywaidd - Rachel Ni Chuinn, sy'n arlunydd arbrofol Gwyddelig ar glarinét ac electroneg a Mia Zabelka, feiolinydd arbrofol a chanwr o Awstria. Un o'r trefnwyr ar gyfer cyngerdd heno yw Dr Jenn Kirby, a gyhoeddwyd yn ddiweddar Cadeirydd Cyngerdd Blynyddol Cynghrair Ryngwladol Merched mewn Cerddoriaeth (IAWM). Meddai: “"Mae’n gyffrous i gyflwyno’r artistiaid cerdd cyfoes hyn o Iwerddon i gynulleidfaoedd newydd yng Nghymru, gyda’r gyfres hon o gyngherddau cartrefol. Y nod yw cynnig lle agored a myfyriol i gynulleidfa brofi cerddoriaeth newydd mewn awyrgylch croesawgar a chartrefol."

Mae NAWR (sy’n golygu NOW yn Gymraeg) yn gyfres newydd o gyngherddau amlddisgyblaethol yn Abertawe sy’n cynnwys cerddoriaeth arbrofol, darnau byrfyfyr rhydd, ffilm, jas rhydd, celfyddyd sain, a cherddoriaeth werin a newydd, a gynullir gan Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl a Dan Linn-Pearl a Daryl Feehely. Mae’r gyfres yn dangos cerddoriaeth amrywiol gan artistiaid gyfoes o Iwerddon, o Gymru ac yn rhyngwladol. Nod y gyfres yw datblygu cysylltiadau dyfnach rhwng cyfansoddwyr, artistiaid sain a cherddorion o Iwerddon a Chymru.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk