O'r Academi i Glyndebourne!


09.05.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynnig llongyfarchiadau i Stephanie Lloyd, a fydd yn treulio’r haf yn aelod o Gorws Gŵyl Glyndebourne.

Steph singing at Tabernacl

Bydd Stephanie yn treulio’r haf yng nghorws Gŵyl Opera fyd-enwog Glyndebourne, lle bydd yn canu ym Madama Butterfly gan Puccini, Der Rosenkavalier gan Richard Strauss, Saul gan Handel, a Vanessa gan Barber.  

Mae Stephanie Lloyd yn soprano Awstralaidd/Brydeinig sy’n fyfyrwraig ar hyn o bryd yn Academi Llais Ryngwladol Cymru.   Astudiodd ym Mhrifysgol Queensland (UQ) gyda Shaun Brown ac yn y Queensland Conservatorium Griffith University (QCGU) gyda Margaret Schindler.

Ym mhrifysgol QCGU, bu Stephanie’n perfformio rhan Contessa, Le Nozze di Figaro (Mozart) yng ngolygfeydd Val Machin, ac eto yn ei chyfanrwydd yn Opera’r QCGU yn 2013. Dan Nicholas Braithwaite, perfformiodd yr unawd soprano ar gyfer War Requiem gan Britten. Perfformiodd fel unawdydd yn Stabat Mater gan Poulenc a Requiem gan Fauré gyda Chôr Cyngerdd Brisbane. Canodd yn y corws ar gyfer cynhyrchiad heb set o waith Bach, y St Matthew Passion gan Opera Queensland.

Ers graddio â gradd Meistr mewn Astudiaethau Cerddoriaeth o QCGU (2013), mae Stephanie wedi bod yn byw yn Llundain ac wedi gweithio gyda’r artist gweledol, William Mackrell, ar amrywiol ddarnau cydweithredol. Roedd hyn yn cynnwys perfformiadau yn Olympia Llundain ac Oriel William Bennington. Yn ogystal mae wedi canu mewn nifer o ddigwyddiadau swyddogol i Harrods yn eu siop yn Knightsbridge. 

Yn 2016 gwahoddwyd Stephanie i fynychu Ysgol Opera Genedlaethol Lisa Gasteen yn Brisbane, Awstralia, lle bu’n canu mewn golygfeydd Gala fel Euridice, Orfeo ed Euridice (Gluck) a Ciwpid, Orphée aux Enfers (Offenbach). Yn 2017, mynychodd Bel Canto yn Twsgani, rhaglen haf ddwys dros dair wythnos dan arweiniad Giovanni Reggioli. Ar draws dwy gyngerdd, cyflwynodd olygfeydd fel Contessa, Le Nozze di Figaro (Mozart), Fiordiligi, Cosi Fan Tutte (Mozart) a Giulietta, Les Contes d’Hoffmann (Offenbach).

Cafodd Academi Llais Ryngwladol Cymru ei chreu gan y tenor rhyngwladol o fri Dennis O'Neill. Bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan gynnig i artistiaid ifanc amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw lle gallant weithio gyda rhai o’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd uchel eu parch a sêr rhyngwladol o fyd yr opera. Mae’n athrofa addysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n paratoi egin artistiaid ar gyfer newidiadau cyflym a chyson y diwydiant perfformio opera.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen ddwy flynedd ddwys a galwedigaethol a arweinir gan y diwydiant. Fe’i dyluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach trwy roi iddynt hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, gallu cerddorol, gallu llwyfan, a'r sgiliau galwedigaethol y bydd arnynt eu hangen i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk