Penodiad newydd i’r Athro Sue Williams yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant


26.09.2018

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant longyfarch yr Athro Sue Williams sydd wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr Rhaglen BA/MArts Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe sy’n rhan o’r Brifysgol.

Bydd yr Athro Williams, y mae ei gyrfa broffesiynol yn rhychwantu dros 30 mlynedd, yn helpu i gryfhau ac adeiladu ymhellach ar gwrs sydd eisoes yn sefydledig ac yn llwyddiannus.  Mae ei gwybodaeth helaeth a’i chefndir ym maes peintio ffigurol wedi’i galluogi i herio ffiniau a thybiaethau ac fe’i gwelwyd ar sawl achlysur yn cydweithio â’r maes perfformio a’r theatr. Dywed yr Athro Williams y bydd ei ‘hawch am her’ heb os yn chwarae rhan bwysig wrth adnewyddu cwrs pwysig. Ac mae’n edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr ag artistiaid uchel eu parch megis Tim Davies a Craig Wood yn ogystal â thîm cefnogol iawn o ymarferwyr.

Meddai’r Athro Williams:  “Rwy’n croesawu rôl Cyfarwyddwr Rhaglen mewn Celf Gain gan y bydd yn rhoi’r rhyddid i mi i ddatblygu’r cwrs mewn ffordd sy’n gweddu i arfer celf gain blaengar yn y stiwdio a bydd yn cyfoethogi’r unfed ganrif ar hugain sy’n newid yn barhaus.   Mae addysg Celf Gain yn hanfodol i’n myfyrwyr a’n cymdeithas wrth iddi ddatblygu unigoliaeth, addysgu rhychwant eang o sgiliau ac agor dadl feirniadol fanwl ehangach. Rydym ni yn y tîm Celf Gain yr un mor angerddol am ddyfodol y cwrs ac yn croesawu ei siwrnai newydd a chyffrous!”

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol:  “Rydym wrth ein bodd fod yr Athro Sue Williams wedi cymryd yr awenau fel Cyfarwyddwr Rhaglen  BA/MArts Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant. Mae’r Athro Williams yn artist Rhyngwladol blaenllaw a bydd yn sicrhau bod y rhai sydd yn astudio gyda ni yn derbyn addysg o’r radd flaenaf.”

Ganwyd yr Athro Williams yng Nghernyw ac mae wedi byw a dilyn gyrfa yng Nghymru dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf. Mae’n uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac yn artist rhyngwladol blaenllaw a chanddi chasgliad cydnabyddedig o waith. Mae ganddi record gadarn o gynnal arddangosfeydd unigol a grŵp ar bum cyfandir ac ar hyn o bryd mae’n arddangos yn Amgueddfa Dinas Queretaro Mecsico; arddangosfa deithiol Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru; yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy ac Oriel y Bont, Prifysgol De Cymru. Mae iddi hanes helaeth fel artist preswyl ac enillydd  gwobrau gan gynnwys cael ei henwebu am Wobr Artes Mundi yn 2006; ennill y Fedal Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Gwobr Rootstein Hopkins yn 2000. Mae ei gwaith i’w weld mewn nifer o brif gasgliadau preifat a chyhoeddus ledled y byd.

 

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk