Prosiect Adnewyddu Llyfrgell Caerfyrddin yn gwella'r mannau dysgu


25.09.2018

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig yn ddiweddar i nodi gwaith adnewyddu llyfrgell campws Caerfyrddin.

 Library 1

Dechreuodd y gwaith ar yr adeilad ar ddiwedd tymor yr haf ar ôl 6 mis o gynllunio dwys ac ymgynghori dan arweiniad Karen Bewen-Chappell (Pennaeth Gwasanaethau Cwsmer, Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu) a Catrin Morgan-Jones (Swyddog Prosiect, Gweithrediadau a Chyfleusterau ). Roedd aelodau'r tîm prosiect hefyd yn cynnwys Anna Fonge (Llyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmer), Ceri Jenner (Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell: Gwasanaethau Cwsmer) ac Alison Harding (Pennaeth Gweithredol Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu).

 Library 2.

Dan arweiniad y pensaer, Norman Robson-Smith, o Swyddfa Prosiect Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, adeiladwyd y llyfrgell yn wreiddiol rhwng 1992 a 1994. Agorwyd yr adeilad yn swyddogol ym 1995 a dyfarnwyd Gwobr Treflun Dinesig am ei ddyluniad goddefol.  Wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i'r Brifysgol yr wythnos hon, mae Alison Harding, Pennaeth Gweithredol Gwasanaethau’r Llyfrgell, yn edrych ymlaen at eu croesawu yn ôl i'r llyfrgell ar ei newydd wedd. Dywedodd:

"Rwyf wrth fy modd i weld llyfrgell Campws Caerfyrddin yn ailagor mewn pryd ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein myfyrwyr yn ôl yr wythnos hon ac i weld eu hymateb i'r llyfrgell sydd wedi gweld gwelliant mawr. Nid oes amheuaeth y bydd y prosiect adnewyddu hwn yn gwella'r gwasanaeth a gynigiwn i'n myfyrwyr.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda myfyrwyr, cydweithwyr ac ymgynghorwyr dros nifer o fisoedd i gytuno ar y dyluniad gorau ar gyfer y gofod sydd gennym ac mae'r prosiect hwn yn dangos yn glir ein hymrwymiad i gyflwyno'r amgylchedd dysgu ac addysgu gorau i'n holl fyfyrwyr. Credwn y gall y lle y byddwch chi'n dysgu ynddo gael effaith ar ba mor dda yr ydych yn dysgu - er mwyn bod yn llwyddiannus, mae'n rhaid i'r amgylchedd dysgu fod yn fan cyfforddus yn gorfforol ac yn emosiynol. Dyma'r weledigaeth oedd gyda ni ar gyfer y prosiect ac rydym ni'n teimlo ein bod wedi llwyddo i gyflawni hyn. Erbyn hyn mae'n amgylchedd dysgu sy'n cefnogi llawer o arddulliau dysgu - mae’n gyfuniad o’r traddodiadol, megis y casgliadau print ond hefyd yn cefnogi cyfleusterau astudio grŵp ac unigolion a mynediad i adnoddau dysgu digidol. Nod y prosiect hefyd oedd dangos yr adeilad gwych hwn ar ei orau, yn ogystal â chreu’r cyfle i gydweithio'n eang ar draws gwasanaethau.

Rydym yn gobeithio y bydd ein myfyrwyr a'n staff yn mwynhau defnyddio’r cyfleuster cymaint y gwnaethom ni fwynhau ei greu. Hoffem ddiolch i fyfyrwyr, staff a phob defnyddiwr arall am eu hamynedd a'u cefnogaeth yn ystod y gwaith adnewyddu. Gallwn nawr ddathlu cyfleuster gwirioneddol gyfredol a hygyrch sy'n bodloni anghenion modern ein defnyddwyr."

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663