Tîm MCR yn Silverstone


15.06.2018

Cafodd Tîm MCR o'r Drindod Dewi Sant ymweliad nodedig â Chylchffordd Silverstone yr wythnos ddiwethaf.  

Car

Daeth y tîm dan arweiniad myfyrwyr yn 2il yn nigwyddiad hanesyddol MG Live ar Gylchffordd Grand Prix Silverstone, sef y digwyddiad MG mwyaf yn y byd.

Daeth y tîm yn 2il yn ei ras derfynol, y canlyniad gorau maen nhw wedi’i gael erioed yn y digwyddiad hwn.  

Meddai’r tîm:  “Roedd dydd Sul yn ddiwrnod pwysig! Roedd y ras i fynd drwyddo i’r ras derfynol am 10am ac roedd Tim ar dân eisiau cychwyn.  Yn anffodus cawson ni ein maeddu i’r 4ydd lle ar y funud olaf, ond gan orffen yn 4ydd gydag amser gwych - ddim yn ffôl o gwbl!

“Cychwynnodd y ras yn y prynhawn, yn hwyrach na’r disgwyl ar ôl i wrthdrawiad cynharach adael hylifau dros y man cychwyn i gyd.  Diolch byth ni fu hynny’n broblem, a llwyddodd Tim i gychwyn ar wib unwaith eto a thynnu i mewn i’r ail le ar y troad cyntaf.  Daliodd y tîm ei anadl am y 2 funud olaf nes i ni weld y car yn cymryd y faner ddu a gwyn yn yr 2il le.  

“2 ras i mewn i’r tymor, 2 waith yn gorffen ar y podiwm - dechrau da i’r tymor! Gobeithio y gallwn ni gadw i fynd gyda’r cynnydd hwn a gorffen yr un mor gryf ymhobman arall!”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk