Un o raddedigion Academi Llais Ryngwladol Cymru yn dathlu bywyd y gyfansoddwraig Ethel Smyth


05.07.2018

Mae’r fezzo-soprano Caroline Carragher yn perfformio mewn cyngerdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a fydd yn dathlu bywyd a gwaith y gyfansoddwraig a’r swffragét amlwg y Fonesig Ethel Smyth.  

Headshot of Caroline

Bydd hi’n canu unawdau’r alto yn y ‘Mass in D’ gan Smyth yn rhan o Gyngerdd Haf Cymdeithas Gerddorol y Tabernacl ddydd Sul 15 Gorffennaf yng Nghapel y Tabernacl, Ffordd y Dderwen, Pen-y-bont ar Ogwr am 7.00pm.  

Meddai Caroline:  “Byddaf yn perfformio fel unawdydd alto gyda Chôr y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr yn y ‘Mass in D’ gan Ethel Smyth, sef y tro cyntaf i mi berfformio’r gwaith hwn.  Mae’n drefniant godidog i gorws, unawdwyr SATB a cherddorfa , ac rwyf wrth fy modd fy mod yn ei ganu yn 2018, canmlwyddiant menywod yn ennill yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf.   Rwyf hefyd yn falch bod yn rhan o ddathlu gwaith Ethel Smyth, gwaith a gafodd ei esgeuluso mewn modd trist ac anghyfiawn yn ystod ei hoes.”

Cyfansoddwraig oedd y Fonesig Ethel Smyth (1858–1944), ac ymhlith ei chyfansoddiadau roedd chwe opera yn ogystal â darnau cerddorfaol, siambr ac amrywiaeth o ddarnau lleisiol.  Roedd hefyd yn awdures doreithiog, gan greu deg cyfrol o ysgrifennu hunan/fywgraffyddol a dadleuol.  Am ddwy flynedd bu’n swffragét flaenllaw ac ystyrir yn eang mai ei gwaith ‘March of the Women’ yw anthem mudiad y Swffragetiaid.

Meddai Caroline: “Er mai i fenywod dros 30 oed a oedd yn berchen ar eiddo yn unig y rhoddwyd y bleidlais yn y lle cyntaf, roedd yn ddyfarniad o bwys yn dilyn protestio diflino gan y Swffragetiaid (yr oedd Smyth yn ymgyrchydd uchel ei chloch ar eu rhan), y Swffragwyr ac eraill.  Aeth eu gwaith ymlaen i baratoi’r ffordd ar gyfer diwygiad pellach, a fyddai’n rhoi’r un hawl i bleidleisio â dynion i bob menyw ac yn eu galluogi i bleidleisio dros eu dyfodol eu hun ryw ddeng mlynedd yn ddiweddarach.”

Derbyniodd Caroline ragoriaeth yn ei MA Astudiaethau Lleisiol Uwch gan Academi Llais Ryngwladol Cymru yn y Drindod Dewi Sant yn 2014. Ers graddio mae hi wedi perfformio fel unawdydd i amrywiaeth o gwmnïau opera, yn cynnwys Ormond Opera, Park Opera, Kennet Opera ac Opera South, ac mae wedi ymuno â’r ensemble yn Opera Holland Park am y tri thymor diwethaf.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ‘Isabeau’ gydag OHP, gan newydd orffen ‘La Traviata’ a ‘Cosi Fan Tutte’, a bydd yn creu rôl Wona yn y première o ‘The Prometheus Revolution’ gyda Fulham Opera, yn rhan o Ŵyl Grimeborn yn hwyrach y tymor hwn.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk