Wendy Dearing


08.03.2018

Mae Wendy Dearing yn Bennaeth Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Wendy Dearing

Mae ganddi gefndir mewn nyrsio a gradd MSc mewn Newid ac Arloesi ac yn ddiweddar mae wedi cael ei dyfarnu’n Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Dyfarnwyd y gadair mewn Ymarfer Cymhwysol er mwyn cydnabod arbenigedd a gwybodaeth Wendy wrth hyrwyddo proffesiynoldeb mewn technoleg a gwybodaeth.

Mae ei rôl yn cynnwys cynllunio, recriwtio a chadw’r gweithlu; adnabyddiaeth broffesiynol a chofrestru; addysg a hyfforddiant; llwybrau gyrfa a DPP. Hi yw Cadeirydd BCS Iechyd Cymru ac mae’n Is-Gadeirydd ar gyfer Proffesiynoldeb BCS Iehcyd ac mae ganddi awch i ddatblygu’r “genhedlaeth nesaf” yn ogystal â datblygu proffesiynoldeb ar draws y maes Gwybodeg Iechyd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk