Y Drindod Dewi Sant i gynnal Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast 2019


28.11.2018

Caiff digwyddiad nesaf Copper Coast ei gynnal o Ionawr 29ain tan Chwefror 1af 2019, gan groesawu ffilmiau a charwyr ffilmiau o bob rhan o’r byd i Abertawe.

Mae’n adeiladu ar lwyddiant y ddau ddigwyddiad Copper Coast blaenorol a welodd dros 5000 o geisiadau o bob rhan o’r byd yn cael eu cyflwyno, a siaradwyr panel, gan gynnwys cyfarwyddwyr ffilmiau a enillodd BAFTA, sef Kevin Allen (Twin Town), Destiny Ekaragha (Gone Too Far) a Claire Sturges (My Brief Eternity), yn cymryd rhan.

Yn ogystal â dangos detholiad o rai o ffilmiau byrion gorau’r genhedlaeth nesaf o dalent gwneud ffilmiau byd-eang, bydd Copper Coast eleni yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau, gyda gwneuthurwyr ffilmiau yn trafod eu gwaith a’u rolau yn y diwydiant aruthrol hwn. 

Anterth yr Ŵyl yw’r seremoni wobrwyo a gaiff ei chynnal fin nos ar Chwefror 1af ac a fydd yn gwobrwyo’r ffilmiau byrion gorau ‘oll, ar draws nifer mawr o gategorïau, a gafodd eu cyflwyno i’r gystadleuaeth ryngwladol. 

Mae addysg hefyd yn un o bileri allweddol Copper Coast. Dechreuodd yn gyntaf fel prosiect ar gyfer myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, ac mae’n parhau i roi myfyrwyr wrth ei galon, yn goruchwylio  gwahanol agweddau o’r Ŵyl, o’r broses ddethol hyd at drefnu’r sgrinio, a rhedeg ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a marchnata.  

Mae Copper Coast eleni yn cofleidio’r digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau Coffa’r Holocost. Enw’r thema eleni yw Torn from Home.  Mae’n helpu ymestyn cenhadaeth addysgol digwyddiad eleni, a chaiff gweithdai eu rhedeg ar gyfer ysgolion, sy’n rhoi i ddisgyblion fewnwelediad i wahanol agweddau o wneud ffilmiau. Hefyd, bydd Her Ffilm 48-awr yn annog ysgolion i greu ffilmiau byrion a’u cyflwyno i gategori arbennig yn seremoni wobrwyo Copper Coast.

Meddai Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Timi O’Neill: “Mae cynnal yr Ŵyl eleni wedi rhoi cyfle i ni gyfrif stoc a sylweddoli bod yr hyn a ddechreuodd fel prosiect ar gyfer myfyrwyr yn y Brifysgol wedi datblygu’n ddigwyddiad rhyngwladol sy’n cyfoethogi bywydau pawb sy’n rhan ohono – myfyrwyr, staff, gwirfoddolwyr, gwneuthurwyr a chynulleidfaoedd.”

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol Celfyddydau Cain a Chyfryngau Y Drindod Dewi Sant:  “Mae Copper Coast yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac eleni, fe welir ymgysylltu cynyddol ag ysgolion lleol, gan annog disgyblion i weld potensial dilyn gyrfaoedd boddhaol ar draws y diwydiant ffilm.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk