Y Drindod Dewi Sant yn barod i groesawu Gŵyl Fwyd Llambed


24.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant unwaith eto yn edrych ymlaen at groesawu Gŵyl Fwyd Llambed i'w champws yn ddiweddarach y mis hwn.

Lampeter Food festival

Mae Gŵyl Fwyd Llambed yn cael ei threfnu gan grŵp bach o wirfoddolwyr dan arweiniad y Cynghorydd Tref, y Cyng. Elin Jones. Eleni mae'r digwyddiad wedi denu tua 100 o stondinau a fydd yn gwerthu amrywiaeth o fwyd, diod a chrefftau. Bydd cymysgedd wych o winoedd lleol, cyffug, bwyd stryd Pacistanaidd, cwrw lleol, a llawer mwy ar gael ar y diwrnod.

Mae staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gefnogi digwyddiad lleol mor bwysig a llwyddiannus. Meddai Dr Jeremy Smith, Dean ar gyfer Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio:

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu Gŵyl Fwyd Llambed i'n campws unwaith eto eleni. Mae'r Brifysgol wedi bod yn croesawu'r ŵyl i'w champws hardd yn Llambed ers nifer o flynyddoedd bellach ac mae'r staff yn mwynhau cefnogi'r digwyddiad mewn sawl ffordd ar y diwrnod. Unwaith eto eleni, bydd staff o'r Brifysgol yn cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau a byddant wrth law i helpu ar y diwrnod.

Mae'n ddigwyddiad mor bwysig i'r dref, ac i Geredigion, yn economaidd ac yn ddiwylliannol, gyda miloedd o bobl yn mynychu'r digwyddiad bob blwyddyn. Mae Elin a gweddill y pwyllgor trefnu yn gweithio mor galed o flwyddyn i flwyddyn sydd wedi sicrhau bod y digwyddiad wedi tyfu a datblygu dros y blynyddoedd. Mae digwyddiad eleni yn addo i fod hyd yn oed yn fwy."

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Trefnu a'r Cynghorydd Tref lleol, y Cyng. Elin Jones:

"Unwaith eto, bydd rhywbeth yno ar gyfer pawb. Gyda mwy na 100 o stondinau, bydd digon o bethau ar gael yn ogystal â chrefftau a cherddoriaeth, gan sicrhau bod hon yn un o wyliau bwyd mwyaf poblogaidd Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at ddigwyddiad gwych arall, gydag amrywiaeth unigryw o fwyd ac adloniant gwych i bawb, mewn awyrgylch hamddenol ar gampws hyfryd y Brifysgol. Dewch i ymuno â ni, croeso i bawb."

Bydd Gŵyl Fwyd Llambed yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2018 ac yn rhad ac am ddim i bawb.  Bydd y digwyddiad yn agor yn swyddogol am 10.00yb ac yn cau am 5 yp.  Am wybodaeth bellach ewch i'r wefan http://www.lampeterfoodfestival.org.uk/ neu ewch i dudalen Facebook Gŵyl Fwyd Llambed: https://www.facebook.com/Lampeterfoodfestival/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663