Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant canlyniadau Arolwg Ymgysylltu y DU (UKES)


03.08.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi croesawu canlyniadau Arolwg Ymgysylltu y DU (UKES) a gyhoeddwyd yr wythnos hon.

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig (UKES) yw'r unig arolwg israddedig ledled y DU i ganolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr. Mae UKES yn arf pwysig i ddeall sut brofiad mae myfyrwyr yn cael ar eu cyrsiau, pa mor ymgysylltiedig y maen nhw’n  ei deimlo o safbwynt yr addysgu ac ydyn nhw’n credu eu bod yn derbyn digon o gefnogaeth?

Yn gyffredinol, mae'r Brifysgol wedi’i gosod yn y 4ydd safle yn y DU.  Sicrhawyd 4ydd safle ar gyfer ‘cadw myfyrwyr’, 5ed safle ar gyfer ‘asesu’ a 7fed safle ar gyfer ‘cyflogadwyedd’.

Automotive Engineering

 Bootcamp psychology

Mae’r brifysgol hefyd wedi derbyn canlyniadau ardderchog ar lefel pwnc gyda Chelf a Dylunio a Seicoleg yn dod yn 1af ar draws y DU gyda, Peirianneg Fecanyddol yn 2il ac Astudiaethau Addysg yn 4ydd. Yn ogystal â hyn, sicrhawyd 10 canlyniad pellach a oedd yn gosod y brifysgol yn y 4 uchaf  yn y DU yn y  tri maes allweddol o ‘asesu’, ‘cadw myfyrwyr’ a ‘chyflogadwyedd’, gyda Seicoleg a Chelf a Dylunio yn sicrhau canlyniad tebyg  o ym mhob un o'r meysydd allweddol.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr:

“Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniadau hyn lle mae’r brifysgol yn 4ydd ar draws y DU yn gyffredinol ac wedi sicrhau canlyniadau arbennig  ar lefel pwnc. Mae'r UKES yn ein galluogi i gael adborth o ansawdd gan ein myfyrwyr israddedig sydd yn y flwyddyn gyntaf a’r ail ac mae’n rhoi cyfle i ni feincnodi ein canlyniadau yn genedlaethol. Mae’r adborth gan UKES yn ein galluogi i wella ein darpariaeth ar gyfer ein myfyrwyr tra maent yn astudio gyda ni.

Mae ymgysylltu â myfyrwyr yn flaenoriaeth yn y brifysgol ac yn hanfodol i gyflawni profiadau o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Mae staff y brifysgol yn gweithio'n galed i sicrhau bod bywyd prifysgol ein myfyrwyr yn un pleserus a chyflawn, felly mae cael cydnabyddiaeth fel hon, sy’n seiliedig ar adborth myfyrwyr, yn newyddion ardderchog.” 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663