Y Drindod Dewi Sant yn lansio cydweithrediad newydd gyda Ducere Global Business School


04.07.2018

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) gyhoeddi cydweithrediad newydd ag Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere.

Bydd y cydweithredu rhwng y brifysgol a Ducere yn lansio swyddfa Cymru-Ducere o fewn Cyfadran Busnes a Rheolaeth y Brifysgol a fydd yn rheoli darpariaeth gyffrous o raglenni newydd i israddedigion, a ddarperir yn llwyr ar-lein.

Sefydliad addysg ar-lein a seilir yn Awstralia yw Ducere, sy’n cynnig cyrsiau mewn busnes a rheolaeth. Mae eu cyrsiau yn cyfuno cynnwys a ddatblygir yn gynhwysfawr ag arbenigedd a phrofiad rhai o arweinwyr mwyaf llwyddiannus y byd.

Bydd gan y portffolio o raglenni BA mewn Busnes Cymhwysol dri llwybr (Rheolaeth, Marchnata ac Entrepreneuriaeth) ac fe’u cynigir ar-lein, naill ai dros dair blynedd neu dros ddwy flynedd ar y llwybr cyflym, drwy Amgylchedd Dysgu Rhithwir soffistigedig a gynorthwyir yn dda. Bydd Cyfadran yr Arweinwyr Byd-eang yn darparu gwybodaeth berthnasol a chymhwysol ar gyfer pob modwl, a chefnogir y ddarpariaeth yn bellach gan rwydwaith o staff academaidd a thîm cymorth myfyrwyr a fydd yn meithrin synnwyr o gymuned a pherthyn ymhlith y myfyrwyr.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Mae’r bartneriaeth ag Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere yn enghraifft ardderchog o’r ffordd rydym yn ailddiffinio’n darpariaeth i sicrhau y gall myfyrwyr gyrraedd addysg uwch lle bynnag y maen nhw yn y byd.  Rydym yn gweithredu o fewn cymuned fyd-eang sy’n wynebu heriau cyffredin a bydd y rhaglenni hyn yn rhoi i’n myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen i ddod o hyd i atebion i’r fath heriau.”

Meddai Mat Jacobson, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gweithredol Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere:

Rydym wrth ein boddau i fynd i mewn i'r cydweithredu hwn gyda PCYDDS. Mae gan PCYDDS gyfuniad sy’n brin iawn ym myd addysg uwch, sef hanes a mawredd – gan ei bod yn un o brifysgolion hynaf y DU sy’n meddwl yn flaengar - a nifer o ddatblygiadau mewn dysgu perthnasol a chymhwysol. Mae’n gyffrous i ni ehangu’n darpariaeth ar draws y DU, wedyn i UDA a hyd yn oed yn bellach.

Nododd Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth: “Mae Swyddfa Cymru-Ducere yn cyfoethogi’n sylweddol ein portffolio o gyrsiau busnes ar-lein, gan ehangu’n gwaith prosiect-seiliedig gyda busnesau yn Abertawe i mewn i amgylchedd dysgu byd-eang. Mae’n wych bod yn gweithio gyda Ducere mewn ffordd mor greadigol”

 

Nodyn i'r Golygydd

Sefydliad addysg ar-lein a seilir yn Awstralia yw Ducere, sy’n cynnig cyrsiau mewn busnes a rheolaeth. Mae eu cyrsiau yn cyfuno cynnwys a ddatblygir yn gynhwysfawr ag arbenigedd a phrofiad rhai o arweinwyr mwyaf llwyddiannus y byd.

Y canlyniad yw darpariaeth addysgol bremiwm sy'n cynnig strwythur a sicrwydd addysg ffurfiol i fyfyrwyr, tra ar yr un pryd yn caniatáu mynediad digyffelyb i Gyfadran Arweinwyr Byd-eang gyda rhai o unigolion mwyaf llwyddiannus y byd (cyn-arlywyddion a phrif weinidogion, prif weithredwyr corfforaethau rhyngwladol, enillwyr gwobrau Nobel).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk