Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch PCYDDS yn croesawu’r Gynhadledd Gwestywyr Ifanc a Lletygarwch


25.10.2018

Cynhaliodd Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch PCYDDS ei Chynhadledd Gwestywyr Ifanc a Lletygarwch gyntaf yng Ngwesty’r Marriott. Abertawe. Atynnodd y digwyddiad 230 o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau a leolir ar draws De Cymru.

Meddai Dr Maggie Inman, Pennaeth Ysgol Fusnes PCYDDS: Bu’r Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch wrth ei bodd yn cynnal y digwyddiad hwn. Rhoddwyd i’r myfyrwyr fewnwelediad ffantastig i’r holl gyfleoedd gwych sydd i’w cael yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol ar gyfer y sawl sydd am astudio ar gyfer, a dilyn gyrfa  yn y diwydiannau Letygarwch a Thwristiaeth.

Prif siaradwr y gynhadledd oedd Andrew Campbell, cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru, a siaradodd am bersbectif cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer y diwydiant lletygarwch yng Nghymru.

Siaradodd Paula Ellis, Prif Weithredwr y  Retreats Group  mawreddog, a leolir yn Sir Benfro, ar ailddiffinio moethusrwydd gan ddefnyddio gwestai moeth Tŵr y Felin a Chastell y Garn (Roch Castle)  fel enghreifftiau o sut i greu profiad gwych ar gyfer gwesteion. Siaradodd Jacqui Jones o PCYDDS am y cyrchfan gwyliau Little Nell, Colorado.

Rhoddwyd gan Andrea Murdock, perchennog Gwesty’r Commodore, Llandrindod,  hanes personol iawn o’i gyrfa yn y diwydiant lletygarwch. Dilynodd hwn ei gyrfa yn y diwydiant gwestai ac ar griwserau, a siaradodd hefyd am brynu a datblygu Gwesty’r Commodore.

Hefyd, archwiliodd Suzanne Wells ddatblygiad y diwydiant Cynadleddau, Digwyddiadau a Gwyliau, cyn i Dr Huw Thomas a John Howells drafod y mater pynciol o Gynaladwyedd a Chyfrifoldeb Cymdeithasol o safbwynt twristiaeth, a’r rôl y mae rhaid i westai ei chwarae o ran lleihau’r allyriadau CO2,  a thrwy wneud hynny, diogelu’r amgylchedd.

Yn olaf, wrth drafod cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant gwestai a lletygarwch, rhoddwyd gan Emily Williams, rheolwr Adnoddau Dynol Gwesty’r Marriott, Abertawe, drosolwg o’i gyrfa yn y diwydiant gwestai, gan amlinellu’r nifer mawr o gyfleoedd y gwnaeth ymuno â chwmni gwestai rhyngwladol gynnig iddi. Adroddodd stori a wnaeth bwysleisio’r posibiliadau cyffrous sydd bellach ar gael o fewn y sector gwestai,  o ran teithio  a datblygu.

Rhoddwyd hefyd gan Muhammad Cassamo o PCYDDS fraslun o’i ddatblygiad gyrfa fel cyn-fyfyriwr ar y cwrs BA mewn Rheoli Gwestai Rhyngwladol hyd at weithio fel Swyddog Gwerthu a Recriwtio am radd BA mewn Rheoli Gwestai Rhyngwladol wrth astudio hefyd, ran amser, am radd MBA yn y brifysgol. Rhodd fewnwelediad ardderchog i fywyd myfyrwyr, gan nodi’r amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael i raddedigion sy’n astudio’r cwrs Rheoli Gwestai a Lletygarwch.

Daeth John Howells, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch â’r gynhadledd i ben drwy edrych ymlaen at yr ail Gynhadledd Gwestywyr a Lletygarwch a gynhelir yn 2019.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk