Zahira Nessa yn graddio gyda BA mewn Plentyndod Cynnar


03.07.2018

Heddiw, roedd Zahira Nessa yn dathlu ar ôl iddi raddio gyda gyda BA mewn Plentyndod Cynnar yn ystod seremoni ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Zahira

Wedi astudio Gradd Sylfaen y Brifysgol yng Ngholeg Gŵyr, penderfynodd Zahira barhau â'i hastudiaethau gan gwblhau ei gradd BA tra hefyd yn gweithio mewn ysgol leol.

"Roeddwn eisoes wedi dechrau fy swydd mewn ysgol cyn i mi wneud cais am y cwrs Plentyndod Cynnar - roeddwn i eisiau sicrhau fy mod wedi cael cymhwyster addysg uwch i'm helpu yn y dyfodol - os, a phryd, yr oeddwn am newid o'm rôl bresennol fel cynorthwy-ydd cymorth dysgu i fod yn athrawes neu’n therapydd chwarae efallai. Roeddwn i'n meddwl, trwy ennill y radd hon, y byddai’n fy helpu i agor amrywiol ddrysau i weithio gyda phlant.

"Gan fy mod i wedi gweithio'n llawn amser tra hefyd yn astudio, fe wnes i sylweddoli gymaint yr oeddwn yn fwy ymwybodol o’m ymarfer. Dysgais lawer o sgiliau wrth weithio gyda phlant ac fe ddes i â llawer o'r wybodaeth a ddysgais yn fy lle gwaith i'm hastudiaethau. Drwy astudio’r cwrs, eimlais ‘mod i wedi ennill y sgiliau i ddeall plant yn well gan sicrhau fy mod yn defnyddio ffyrdd gwell i'w cefnogi.

"Rwy'n hapus iawn yn fy swydd a thrwy astudio'r cwrs hwn, mae wedi rhoi cymaint mwy o hyder i mi ac wedi ehangu fy ymwybyddiaeth. Rwy'n gobeithio adeiladu ar yr hyder hwnnw a pharhau i ddatblygu fy sgiliau proffesiynol. Rwy'n gobeithio, gydag ychydig mwy o brofiad, y byddaf yn gallu symud i rôl âmwy o gyfrifoldeb wrth weithio gyda phlant."

Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r cyrsiau Blynyddoedd Cynnar a gynigir gan y Brifysgol, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/blynyddoedd-cynnar/