Casgliad 2019 RhCIC (YANC) i’w gynnal mewn cydweithrediad â Choleg Celf Abertawe


20.05.2019

Mae’n braf gennym gyhoeddi bod Casgliad 2019 RhCIC (Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru – Youth Arts Network Cymru YANC) yn cael ei gynnal mewn cydweithrediad â Choleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant.

Cynhelir ddydd Sadwrn Mehefin 15fed yn eu man Celfyddydau Perfformio sydd wedi’i adnewyddu’n hardd ac a leolir ar safle Llys Glas, Ffordd Alexandra yng nghanol Dinas Abertawe. Gyda siaradwyr ysbrydoledig, gweithdai arloesol, platfformau ar gyfer artistiaid sy’n dod i’r amlwg ac ymarferwyr cymhwysol, ond yn bennaf y cyfle i rwydweithio â sectorau eraill sy’n frwdfrydig dros gefnogi pobl ifanc, byddai’n drueni mawr methu ei fynychu!     

Gweithio mewn Tandem: Celfyddydau Ieuenctid a Gwaith Ieuenctid yn Archwilio’r Arfer Gorau

Gwahoddir Celfyddydau Ieuenctid a gweithwyr Ieuenctid i ddod ynghyd i gael eu hailfywiogi, i gysylltu â'i gilydd a bod yn greadigol gyda rhaglen amrywiol o siaradwyr, gweithdai a sgyrsiau.

Eleni, bydd y gwesteion yn cynnwys Dusty Kennedy, aelod o Fwrdd Ieuenctid Llywodraeth Cymru, yr arloeswyr theatr ieuenctid Company Three, a’r  pwerdy celfyddydau ieuenctid Cymru Frân Wen 

Hefyd, bydd Radio Platfform yn darlledu’n fyw, caiff straeon am waith ieuenctid ac ymchwil ysbrydoledig eu rhannu gan  Blant y Cymoedd (Valleys Kids) a myfyrwyr BA Drama Gymhwysol Coleg Celf Abertawe, ac fel pob tro arall, daw aelodau grŵp llywio RhCIC â’u cariad, eu harbenigedd a’u chwaraeon, oddi wrth Jain Boon i Ganolfan Mileniwm Cymru.

Mae Casgliad 2019 hefyd yn croesawu artistiaid sy’n dod i’r amlwg, myfyrwyr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn, ac sy’n dymuno dyfodol disglair i’r sector hanfodol hwn. 

Meddai Ali Franks, Darlithydd Celfyddydau Perfformio yn YDDS: “Rydym wedi ein cynhyrfu’n fawr fod Casgliad 2019 yn cael ei gynnal yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS.  Yn goleg celf hynaf Cymru, rydym yn frwdfrydig dros y rôl sydd gan y celfyddydau ei chwarae wrth drawsnewid bywydau a chymunedau, ac yn ein barn ni, mae hyn yn gyfle gwych i ymarferwyr a myfyrwyr yr ardal a thu hwnt rannu eu profiad, eu harbenigedd a’u hysbrydoliaeth ynglŷn ag effaith y celfyddydau ar fywydau pobl ifanc. 

Meddai Miranda Balin, Cyfarwyddwr Artistig Sparc, Plant y Cymoedd:  Rydym wrth ein boddau cael cydweithio â Choleg Celf Abertawe YDDS ar gyfer Casgliad 2019, bydd y digwyddiad hwn yn un mor ysbrydoledig ac egnïol.  Pan fo ymarferwyr yn dod ynghyd a rhannu eu profiad a’u harbenigedd, gallant wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ifanc, ac nid yw hyn erioed wedi bod mor bwysig ag y mae yn awr, o ystyried yr heriau y mae pob un ohonom yn eu hwynebu.     

Am ragor o fanylion ac i archebu tocynnau, cliciwch isod:  https://yanc.co.uk/product/casgliad-2019/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk