Cwmni cyn-fyfyrwraig o’r Drindod Dewi Sant yn cynhrychu rhaglenni Cwpan Rygbi’r Byd i S4C


20.09.2019

Mae Carys Owens, cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a pherchennog cwmni cynhyrchu Lens 360 yn paratoi am hydref hynod gyffrous - yn cofnodi hynt a helynt carfan rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd yn Siapan.

Carys Owens

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr Lens 360 – cwmni creadigol sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin - mae Carys wrthi ar hyn o bryd yn gweithio’n Siapan yn mireinio’r paratoadau terfynol ar gyfer darllediadau teledu ac ar-lein Cwpan Rygbi’r Byd 2019 ar S4C. 

Bydd y darlledu’n cynnwys y seremoni agoriadol, y gêm gyntaf, gemau grŵp Cymru yn ogystal â’r gêm derfynol. Lens 360 sydd hefyd yn cynhyrchu’r cynnwys ar gyfer WRU TV a sianelau digidol Undeb Rygbi Cymru ac felly mae Carys a’i thîm yn paratoi ar gyfer hydref go arbennig.

“2019 yw’r flwyddyn fwyaf i ni fel cwmni,” meddai Carys Owens.  “Yn amlwg, mae’n beth mawr i ni fod rhai o’n tîm yn mynd allan gyda’r garfan ac yn teithio o amgylch Siapan gydag Undeb Rygbi Cymru - ond ry’n ni hefyd yn cydweithio gyda chwmni Whisper ar gyfer darllediadau Cwpan Rygbi’r Byd ar gyfer S4C sy’n gam enfawr i ni fel cwmni. 

“Byddwn ni’n gweithio allan yn Siapan tra bydd criw arall nol yng Nghymru yn cynhyrchu ar gyfer y rhaglen hefyd.  Ni sydd hefyd yn cynhyrchu Rygbi Pawb ac mae’r rhaglen yn dal yn mynd 'mlaen gyda ni dros yr hydref felly bydd digon o rygbi rhwng mis Medi a mis Tachwedd - pan fyddwn ni yno ar gyfer ffeinal Cwpan y Byd.”

Mae Lens 360 yn gwmni cynhyrchu cynnwys fideo creadigol a phroffesiynol sydd hefyd yn cynnig gwasanaeth rheoli cyfryngau cymdeithasol.  Fe lansiwyd y cwmni gan Carys ‘nol yn 2016 yn dilyn genedigaeth ei mab, Efan.

“O’n i wedi cwympo’n feichiog ac o’dd e’n anodd meddwl am ddelio gyda’r byd llawrydd a meddwl fel ro’n i’n mynd i jyglo teithio; y gwaith a bod gyda’r teulu, felly fe nes i’r penderfyniad i sefydlu Lens 360,” parha Carys.  “Ro’n i’n gweithio o’r tŷ i ddechrau gyda, ar fy mhen fy hunan, a phigo projectau bach lan a defnyddio staff llawrydd ro’n i wedi gweithio gydag o’r blaen ond cyn bo ni’n gwybod, daeth cwpwl o brosiectau eitha’ mawr mewn. 

“Roedd y cyfleon ‘ma’n dod ac o’n i ddim yn gallu dweud na wrthyn nhw ac un o’r pethe mwya’ falle odd cael y cyfle i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru  Odd hwnna’n gam mawr i fi ar fy mhen fy hun ac fe ‘nath y cwmni dyfu’n eith cloi o fan ‘na.  Erbyn hyn ni’n griw o 6 o staff llawn amser, cwpwl o staff rhan amser ac ma' na griw enfawr yn gweithio’n llawrydd gyda ni ar brosiectau fel Rygbi Pawb i S4C.”

Er bod Carys yn gweithio gyda chwmnïau mawr a brandiau rhyngwladol fel Undeb Rygbi Cymru, Under Armour ac Admiral, mae’r cwmni wedi’i wreiddio’n ddwfn yn Sir Gaerfyrddin.  Felly, pan ddaeth y cyfle i symud mewn i Ganolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin – ar gampws y Brifysgol y gwnaeth hi astudio ynddi – roedd yn gyfle rhy dda i’w golli.

“Roedd hi’n bwysig i fi i aros yn y Sir,” meddai Carys. “Ry’n ni wedi treulio lot o amser yn byw ar yr M4 ac yn teithio lot fel busnes creadigol felly roedd y cyfle i symud i’r Egin yn berffaith i ni.  Dwi’n credu bod pobl yn cael bach o sioc yn clywed bod lot o’r cynnwys rygbi ma’ nhw’n gwylio’n cael ei gynhyrchu yn Sir Gaerfyrddin yn Yr Egin.  Mae wedi gosod platfform ‘fyd i bobl ifanc i feddwl nid oes angen symud i ddinas fawr i weithio yn y cyfryngau – bod yna gyfleoedd gyda chwmnïau fel ni – ond nid jyst gyda ni yn Lens 360.  Mae llwyth ohonon ni yma ar Lawr 2 yn Yr Egin yn gweithio ar bopeth o wefannau, apiau, prosiectau digidol ac addysgiadol a chyfle hefyd i fusnesau newydd ddatblygu gyda’r Hwb.”

Gyda chartref newydd yng Nghanolfan S4C Yr Egin ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Carys wrth ei bodd yn cael dod 'nôl at ei gwreiddiau yn yr union fan lle cafodd hedyn Lens 360 ei hau.

Yr Egin

“Fel rhan o’r cwrs yn Y Drindod Dewi Sant, fe nes i ddilyn modiwl Menter a Busnes - ‘naethon ni wir fwynhau e a bu'n rhaid ni feddwl am gynllun busnes.  Yn eironig iawn, nes i greu cwmni cynhyrchu o’r enw Lens 360 - a phwy bydde’n meddwl falle un diwrnod y bydden i angen edrych nôl ar y modiwl Menter a Busnes ‘na a meddwl fel ydw i’n mynd i wneud hwn y’n hunan?

“Yn ystod fy mlwyddyn gynta’ yn y Brifysgol, ro’n i’n meddwl y bydden i eisiau bod ar y sgrin neu berfformio ond fe nes i rili fwynhau bod tu ôl y camera ac yn golygu felly nes i benderfynu dilyn trywydd gyrfa yn y cyfryngau - tu ôl y camera ac nid o’i flaen! 

“Weithiau dwi’n edrych mâs o’n swyddfa yn Yr Egin ac yn edrych draw at y Brifysgol ac yn meddwl taw yn fan ‘na – jyst groes yr hewl  - y dechreuodd e gyd.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â Lens 360, ewch i http://lens360.cymru/

Am wybodaeth ynglŷn â’r cyrsiau a gynigir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch www.ydds.ac.uk 

Ac am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Egin - canolfan greadigol a digidol newydd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - ewch i www.yregin.cymru

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk