Cyhoeddi partneriaeth newydd gyda IRONMAN Wales


11.09.2019

Mae’r cyffro yn cychwyn wrth i filoedd o athletwyr elitaidd baratoi i ymgasglu ar draeth gogleddol Dinbych y Pysgod ar gyfer dechrau IRONMAN Wales 2019. 

Mae’r digwyddiad, i’w gynnal ddydd Sul 15 Medi, yn enwog cymaint am ei galedwch ag am ei leoliad ysblennydd gyda’r athletwyr yn cystadlu mewn triathlon dygnwch yn cynnwys nofio 2.4milltir, ras feicio 112 milltir o amgylch De Sir Benfro a rhedeg 26.2miltir o amgylch Dinbych-y-pysgod.

UWTSD and Ironman staff gather in Tenby to launch new partnership

Eleni bydd IRONMAN Wales yn gweld lansiad partneriaeth newydd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac un o frandiau triathlon mwyaf nodedig y byd.

Bydd y bartneriaeth, sy’n cynnwys noddi’r rhaglen wirfoddoli, yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a staff gydweithio gyda IRONMAN ar feysydd yn gysylltiedig â portffolio y Brifysgol yn cynnwys chwaraeon, iechyd a lles, gwasanaethau cyhoeddus, twristiaeth, lletygarwch, rheolaeth digwyddiadau ynghyd â ffilm a’r cyfryngau.  Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer ymchwil gymhwysol yn cynnwys cynnal astudiaethau effaith ac adroddiadau er mwyn hysbysu IRONMAN Wales yn ei gynllunio busnes a’i strategaeth ar gyfer y dyfodol. 

Dywedodd Jacqui Jones, cyfarwyddwr y rhaglen ar gyfer twristiaeth ryngwladol, lletygarwch a rheoli cyrchfannau hamdden: “Rydym wedi bod yn cydweithredu ag IRONMAN Wales ers ei sefydlu yn 2011 i ddarparu cyfoeth o brofiadau i’n myfyrwyr twristiaeth a digwyddiadau. Yn ogystal â darlithoedd gwadd ac ymweliadau teithiau maes mae hyn eisoes wedi arwain at interniaethau a chyfleoedd gwirfoddoli rhagorol sydd wedi helpu ein myfyrwyr i ddatblygu gyrfaoedd cyffrous yn y diwydiant twristiaeth. Mae'n hyfryd nawr datblygu'r bartneriaeth i gynnwys cyfleoedd ychwanegol ar draws Grŵp y Brifysgol i fyfyrwyr a staff ymgysylltu ymhellach yn academaidd â digwyddiad mor ysbrydoledig”

Roger Maidment, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd: “Mae'r Brifysgol yn falch iawn o ddatblygu ei chydweithrediad ag IRONMAN Wales ac i noddi'r rhaglen wirfoddoli. Mae'r Brifysgol yn recriwtio nifer fawr o fyfyrwyr o Sir Benfro a bydd y bartneriaeth hon yn ein galluogi i weithio gyda IRONMAN Wales i ddarparu ystod o gyfleoedd addysgol mewn cymunedau ledled y sir.

 

“Bydd y flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar gefnogi’r gwirfoddolwyr a bydd ein myfyrwyr ffilm a chyfryngau yn dogfennu rhai o baratoadau’r cystadleuwyr yn ogystal â’r digwyddiad ei hun i’w ddefnyddio ar lwyfannau digidol gan gynnwys tudalen Facebook y gwirfoddolwyr.  Wrth edrych ymlaen at ben-blwydd IRONMAN Wales yn 10 oed yn 2020, rydym yn integreiddio ystod o weithgareddau ar draws ein portffolio i ddarparu cyfleoedd dysgu cymhwysol i’n myfyrwyr. Bydd staff academaidd yn ehangu ein hymgysylltiad ag ysgolion yn yr ardal i hyrwyddo llythrennedd corfforol ac iechyd a lles yn ogystal â darparu gweithdai, sgyrsiau a gweithgareddau ar draws ein disgyblaethau ”.

Bydd y bartneriaeth hefyd yn elwa o gyfleusterau Hyfforddi Perfformiad Uchel arbenigol y Brifysgol sydd wedi'u lleoli ar ei champws yng Nghaerfyrddin. Mae staff a myfyrwyr sydd wedi cystadlu yn y digwyddiad yn y gorffennol hefyd wedi ymelwa o gael cynlluniau hyfforddi ac ymarfer corff ynghyd ag asesiad ffitrwydd gan staff academaidd y Brifysgol gan gynnwys y ffisiolegydd Dr Peter Herbert, a fydd eleni’n cystadlu yn y categori 75+ oed.

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Profost campws Caerfyrddin y Brifysgol: “Mae'r bartneriaeth ag IRONMAN Cymru yn cyd-fynd yn dda â'r arbenigedd a'r disgyblaethau a gynigir ar y campws mewn perthynas ag Academi Iechyd a Llythrennedd Ffisegol Cymru, y Diwydiannau Creadigol yn ogystal â Chynaliadwyedd mewn cyd-destunau gwledig. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu’r berthynas dros y blynyddoedd i ddod i ddarparu cyfleoedd i’n myfyrwyr a’n staff ein hunain ond hefyd i’r gymuned ehangach ”.

Ychwanegodd Sam Brawn, Cyfarwyddwr Ras IRONMAN Wales Race: “Mae nawfed IRONMAN Wales yn digwydd y penwythnos hwn ac rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn wych arall yn Ninbych-y-pysgod! Rydyn ni'n gyffrous iawn am y bartneriaeth newydd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil gweithio'n agosach gyda'r myfyrwyr a'r gymuned! ”

Llun: Jacqui Jones cyfarwyddwr rhaglen twristiaeth ryngwladol, lletygarwch a rheoli cyrchfannau hamdden, Dylan Blaine, Cyfarwyddwr Academaidd Sefydliad Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol Caerfyrddin, Sam Brawn, Cyfarwyddwr Ras IRONMAN Wales, Roger Maidment, Deon Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol, Rachel Jackson Cyfarwyddwr gweithrediadau IRONMAN, Vicky Brace o Victoria Brace Marketing, Emma Morgan ac Alex Maidment.