Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Newyddion y Brifysgol  -  Datganiadau i'r Wasg 2019

Darlith gyhoeddus ar newid hinsawdd ac arfordir Môr Hafren


09.10.2019

Dylanwad newid yn yr hinsawdd ar arfordir Môr Hafren fydd testun darlith gan yr Athro Simon Haslett a gynhelir yng Nghanolfan Dylan Thomas Abertawe ddydd Gwener, 18fed Hydref am 12.30pm. Mae'r digwyddiad rhad ac am ddim yn agored i'r cyhoedd.

Professor Simon Haslett examining submerged forest beds, evidence of past climate and sea-level changes, exposed at low-tide in Swansea Bay.

Ym mis Medi, gwahoddwyd yr Athro Haslett i draddodi’r brif ddarlith yng Nghynhadledd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwlad yr Haf ar y thema ‘Newid Hinsawdd ac Arfordir Gwlad yr Haf’. O ystyried natur amserol y ddarlith a'r diddordeb a greodd, gwahoddwyd yr Athro Haslett i wneud cyflwyniad ehangach ar ddylanwad newid yn yr hinsawdd ar arfordir Môr Hafren. Bydd y ddarlith yn cynnwys y dulliau gwaith maes arfordirol a ddefnyddiwyd ynghyd â chanfyddiadau ei waith ymchwil.

Mae Simon Haslett, sy'n Athro Daearyddiaeth Ffisegol a Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru'r Drindod Saint David, wedi ymgymryd â dros 25 mlynedd o ymchwil i Fôr Hafren ac mae wedi cyfrannu at nifer o raglenni dogfen teledu am ei ymchwil.

Dywedodd yr Athro Haslett: “Mae fy ymchwil wedi ymchwilio i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn rhanbarth Môr Hafren o oes yr iâ hyd at newidiadau mwy diweddar oherwydd cynhesu byd-eang a chodiad yn lefel y môr yn yr 21ain ganrif, ac rwy’n gyffrous am gyflawni fy narlith ar y pwnc pwysig iawn hwn yn Abertawe ”.

Bydd y ddarlith yn cychwyn am 12.30pm ac yn para oddeutu awr. 

Manylion pellach: Walesglobalacademy@uwtsd.ac.uk

 

Llun: Yr Athro Simon Haslett yn archwilio gwelyau coedwig tanddwr, tystiolaeth o hinsawdd yn y gorffennol a newidiadau yn lefel y môr, a amlygwyd ar lanw isel ym Mae Abertawe.