Myfyrwraig graddedig mewn twristiaeth, Vicki Brace, oedd intern cyntaf y Brifysgol gydag IRONMAN Wales


12.09.2019

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o groesawu Vicki Brace, a raddiodd mewn Twristiaeth, yn ôl atom ar gyfer lansiad ein partneriaeth newydd gydag IRONMAN Wales.

Vicki oedd y fyfyrwraig gyntaf y cwrs twristiaeth i dreulio cyfnod o brofiad gwaith gydag IRONMAN yn 2012.  Bu’n gweithio dros ddau haf fel rhan o gynllun interniaeth oedd yn cael ei dalu gan weithio yn holl ddigwyddiadau IRONMAN yn y DU, gan gynnwys fel rheolwr gwirfoddol yn IRONMAN Cymru. Cwblhaodd hefyd leoliad Twristiaeth Ryngwladol o flwyddyn yn Peaks Resorts yng nghyrchfan Sgïo Telluride, Colorado, UDA, yn ogystal â lleoliad chwaraeon dŵr dros gyfnod yr haf gyda Rockley Water Sports yn Ffrainc.

Bydd y bartneriaeth, sy’n cynnwys noddi’r rhaglen wirfoddoli, yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a staff gydweithio gyda IRONMAN ar feysydd yn gysylltiedig â portffolio y Brifysgol yn cynnwys chwaraeon, iechyd a lles, gwasanaethau cyhoeddus, twristiaeth, lletygarwch, rheolaeth digwyddiadau ynghyd â ffilm a’r cyfryngau.  Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer ymchwil gymhwysol yn cynnwys cynnal astudiaethau effaith ac adroddiadau er mwyn hysbysu IRONMAN Wales yn ei gynllunio busnes a’i strategaeth ar gyfer y dyfodol.

Mae Vicki, a gafodd ei geni a'i magu yn Ninbych y Pysgod, bellach yn ymgynghorydd marchnata llwyddiannus iawn sy'n rhedeg Victoria Brace Marketing, yn ei thref enedigol, gan arbenigo mewn twristiaeth. Mae ei chleientiaid yn cynnwys y cwmni arobryn Gwyliau FBM, The Qube Group a The Stackpole Inn.

Meddai Vicki: “Roedd graddio o’r Drindod Dewi Sant yn gyflawniad enfawr i mi, roeddwn yn ffodus i gael darlithwyr gwych a oedd nid yn unig yn fy nghefnogi trwy agweddau astudio’r radd ond hefyd yn rhoi’r cyfle imi ennill sgiliau bywyd gwerthfawr yn ogystal â phrofiad gwaith ar draws y byd. Dyma'r ffordd orau i baratoi unrhyw fyfyriwr ar gyfer y gweithle ac mae'n gwella'ch siawns o ddilyn gyrfa yn eich maes dewisol.

"Mae'n wych gweld y ras fyd-eang hon yn cael ei chynnal yma gyda'r cyhoeddusrwydd rhyngwladol y mae'n ei gynhyrchu.  Mae ras fel hon wir yn rhoi lle fel Dinbych-y-Pysgod ar y map! Mae'r gymuned a busnesau lleol yn cymryd rhan gyda phobl leol yn gwirfoddoli a heb anghofio'r nifer hefyd sy’n cystadlu yn y ras.  Dymunaf bob lwc i'r holl athletwyr sy'n cymryd rhan ddydd Sul. "

Dywedodd Jacqui Jones, cyfarwyddwraig rhaglen twristiaeth ryngwladol, lletygarwch a rheoli cyrchfannau hamdden yn y Brifysgol: “Mae Vicki yn ferch leol o Ddinbych-y-Pysgod a fanteisiodd ar bob cyfle a gynigiwyd iddi yn ystod ei hastudiaethau ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.  Roedd hyn yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau IRONMAN, lleoliadau rhyngwladol mewn cyrchfannau sgïo yn America, chwaraeon dŵr yn Ffrainc a theithiau maes i'r Swistir. Mae'n hyfryd gweld sut mae ei gyrfa wedi ffynnu o ganlyniad i hyn a'i gwaith caled ac mae hi bellach yn Ymgynghorydd Marchnata Twristiaeth uchel ei pharch yma yn Ninbych-y-Pysgod.”

Mae digwyddiad IRONMAN Wales, a gynhelir ddydd Sul 15 Medi, yn enwog cymaint am ei galedwch ag am ei leoliad ysblennydd gydag athletwyr yn cystadlu mewn triathlon dygnwch sy'n cynnwys nofio 2.4 milltir, ras feicio 112 milltir o amgylch De Sir Benfro a ras 26.2 milltir o amgylch Dinbych-y-Pysgod.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk