SIOE GERDD GOMEDI UN FENYW GAN UN O GYN-FYFYRWYR Y DRINDOD DEWI SANT YN YMWELD Â’R EGIN


29.10.2019

Mae’r actores Carys Eleri – cyn-fyfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - yn edrych ‘mlaen at ddychwelyd i gampws Caerfyrddin wrth iddi ddod â fersiwn Saesneg a Chymraeg o’i sioe gerdd wreiddiol i Ganolfan S4C Yr Egin ym mis Tachwedd.

Carys Eleri

Yn ffres o’i ail-rhediad yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, mae Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) sioe gerdd comedi-wyddonol, unigryw, un fenyw gan yr enwebai BAFTA, y gantores a’r actores Carys Eleri, yn mynd ar daith i 11 lleoliad ledled Cymru dros yr Hydref eleni, ochr yn ochr gydag addasiad newydd sbon yn yr iaith Gymraeg o’r enw Cer i Grafu…sori…GARU!

Wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Carys Eleri - sy’n hanu o’r Tymbl - mae Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff)  / Cer i Grafu… sori…GARU! yn sioe orfoleddus ond personol iawn am niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd, yn taclo’r themâu cyfoes  lles ac iechyd meddwl gyda thrac sain gwreiddiol a chaneuon aml-genre.

Dyma’r sioe gyntaf i Carys ysgrifennu – mae hi’n fwy adnabyddus efallai am ei rôl yng nghyfres S4C – Parch - a chafodd ei henwebu am wobr BAFTA yn 2018 am y rôl honno.

Wedi astudio cwrs Theatr, Cerdd a Chyfryngau ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Carys yn edrych ‘mlaen at ddychwelyd i’w gwreiddiau a chael y cyfle i ddiddanu hen ffrindiau.

“Rwy’n rili gyffrous i ddychwelyd i’r man lle nes i benderfynu camu mewn i’r byd gwallgo’ o berfformio a chynhyrchu!” meddai Carys.

“Doedd Yr Egin ddim yn bodoli yn ystod fy niwrnodau i yn Y Drindod  (rwy’n mynd yn hen!), ond erbyn hyn rwy'n aml yn mynd i gyfarfodydd ym mhencadlys S4C ar gyfer gwahanol brosiectau a chynyrchiadau -  hefyd yn ddiweddar ro’n i yno yn cyd-gyflwyno Jonathan gyda Jonathan Davies tra bod Nigel Owens a Sarra Elgan i ffwrdd yng Nghwpan y Byd. Bydd mynd â ‘ngwaith gwreiddiol yno i’w berfformio yn arbennig iawn, yn enwedig gan ‘mod i’n clywed bod llond bws o hen ffrindiau ysgol o Faes Yr Yrfa yn dod!”

Datblygwyd Lovecraft o’r dechrau gyda chefnogaeth Canolfan Mileniwm Cymru a chafodd y sioe ei pherfformio am y tro cyntaf yn ystod Gŵyl y Llais Canolfan Mileniwm Cymru 2018 cyn teithio i Ŵyl Ymylol Caeredin – gŵyl gelfyddydol fwyaf y byd.

Fe aeth ymlaen i ennill y wobr Cabaret Gorau yng Ngŵyl Ymylol Adelaide – ail ŵyl Ymylol fwyaf y byd – ym mis Mawrth 2019. Dychwelodd y sioe i Ŵyl Ymylol Caeredin ym mis Awst eleni fel rhan o raglen Cyngor Celfyddydau Cymru Dyma Gymru, cyn cychwyn ar daith ledled Cymru gyda’r ddau fersiwn dros yr hydref.

“Rwy’n hynod gyffrous i allu teithio o gwmpas gwlad fwyaf secsi’r byd gyda’r sioe-wyddonol mwyaf secsi sydd erioed wedi cael ei chreu ynddi,” parha Carys.  “P’un ai yn y Gymraeg neu yn Saesneg, dewch i ymuno yn yr hwyl fy hyfryd ffrindiau  fel ein bod ni’n gallu chwalu’r epidemig unigrwydd unwaith ac am byth. Cwtsho yw’r ateb.”

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig y Ganolfan: “Dyma sioe gyfoes, ddisglair sy’n rhoi cyfle i Carys – sy’n gyflym yn dod yn enw adnabyddus yng Nghymru – i ledu’i esgyll creadigol. Ac am y tro cyntaf i’r Ganolfan, mae gennym ni ddau fersiwn – un yn y Gymraeg ac un yn Saesneg – ar daith chwe wythnos o amgylch Gymru, yn perfformio mewn 11 o leoliadau mwyaf mawreddog y wlad. Mae Canolfan Mileniwm Cymru’n ymroddedig i greu gwaith arloesol a chyfoes sy’n dangos Cymru ar ei orau i’r byd, a dyma enghraifft wych o’r uchelgais yma. Rydyn ni’n hynod gyffrous i rannu’r sioe yma, sydd wedi swyno cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd, Caeredin ac Adelaide yn barod, gyda chynulleidfaoedd  ar draws Cymru gyfan.”

Mae Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) / Cer i Grafu… sori… GARU! yn ymweld â gwahanol leoliadau ledled Cymru gan gynnwys Canolfan S4C Yr Egin ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin ac yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd 16+

Bydd y sioe Gymraeg yn Yr Egin, ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019, 7.30pm a’r sioe Saesneg nos Sadwrn 16 Tachwedd 2019, 7.30pm.

Mae’r sioe wedi’i chyfarwyddo gan Mared Swain gyda cherddoriaeth wedi’i gynhyrchu gan Branwen Munn.

I archebu tocynnau ar gyfer un o'r perfformiadau yn Yr Egin, ewch i https://yregin.cymru/cy/whats-on/

Am wybodaeth ynglyn â gweddill y daith, ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/digwyddiadur/2019/lovecraft-cer-i-garu/

Ac am wybodaeth bellach ynglyn â’r cyrsiau perfformio a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau-israddedig-celfyddydau-perfformio/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk