Staff a Myfyrwyr yn cyfrannu at gyfarfod rhanbarthol y Comisiwn Rhyng-ffydd Anglicanaidd


12.09.2019

Cyfrannodd staff a myfyrwyr campws Lampeter y Brifysgol at gyfarfod o Gomisiwn Rhyng-ffydd, sef sefydliad rhyngwladol a sefydlwyd mewn cyfarfod o Archesgobion Anglicanaidd Nghaergaint ym mis Hydref 2017 i adeiladu ymddiriedaeth rhwng gwahanol grwpiau ffydd.

Delegates at the Anglican Interfaith Commission regional meeting in Cardiff including Archbishop of Wales and First Minister

Cynhaliwyd Cyfarfod Rhanbarthol y Comisiwn ar gyfer Ewrop a Gogledd America yng Nghaerdydd ddydd Sul a dydd Llun, 8 a 9 Medi, ac roedd y cyfranogwyr yn cynnwys y Parchedicaf John Davies, Archesgob Cymru a Y Parchedicaf Dr Michael Jackson, Archesgob Dulyn, yn ogystal â Mark Drakeford, AC, Prif Weinidog Cymru.

Yn ystod y cyfarfod rhoddodd Dr Catrin Williams, Darllenydd Astudiaethau'r Testament Newydd yn y Brifysgol, gyflwyniad ar ddarllen y Testament Newydd trwy lygaid rhyng-ffydd, a hwylusodd ac arweiniodd Dr Angus Slater, darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Rhyng-ffydd, a'r myfyrwyr Wemimo Jaiyesimi, Isabelle Tindall, Xinhui Huang a Talha Bhamji, sy'n astudio'r Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Astudiaethau Rhyng-ffydd, sesiynau trafod ar gyfer cyfranogwyr.

Dywedodd Dr Catrin Williams “Roeddem yn falch iawn o gael ein gwahodd i arwain sesiwn rhyng-ffydd yng nghyfarfod rhanbarthol y Comisiwn. Roedd y cyfle i gyfrannu at y cyfarfod yn enghraifft wirioneddol o ddeialog ac ymarfer rhyng-ffydd i’n myfyrwyr”.

Ychwanegodd Dr Angus Slater “Roedd ein rhan yn y cyfarfod yn enghraifft wych o effaith a dysgu a ysgogwyd gan ymchwil a roddodd gyfle i’n myfyrwyr doethuriaeth ddylanwadu a chysylltu â llunio polisïau crefyddol a gwleidyddol ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol”.

Mae gan gampws Lampeter y Brifysgol draddodiad hirsefydlog ar gyfer ymchwil ac addysgu rhyng-ffydd gyda chefnogaeth y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Deialog Rhyng-Ffydd a Rhyngddiwylliannol a Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung, sy'n cynnig cyfle i ymuno â chymuned unigryw a chefnogol yng nghefn gwlad Cymru, gan ymgysylltu â chymuned ymchwil fywiog ac amrywiol, a derbyn goruchwyliaeth ddwys gan staff academaidd o safon fyd-eang.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol: https://ifdialogue.com/

 

Llun:  Dr Catrin Williams

Dr Catrin Williams participates in Anglican Faith Commission Regional meeting