Swyddog Heddlu gyda Heddlu Dyfed Powys yn graddio â gradd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith a Phlismona


09.08.2019

Llongyfarchiadau i Saull Thomas, swyddog heddlu gyda Heddlu Dyfed Powys, sydd wedi graddio â Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf  yn y Gyfraith a Phlismona o’r Drindod Dewi Sant.

Saull Thomas

Bu Saull, 24 oed, yn astudio am ei radd tra’n cwblhau ei gyfnod prawf gyda Heddlu Dyfed Powys.

“Roedd yn wych gallu astudio a gweithio. Roedd y Brifysgol a’m cyflogwyr yn hollol gefnogol i’m dymuniad i fynd ymhellach yn fy astudiaethau fel hyn,” meddai.

“Mae wedi rhoi sgiliau ychwanegol i mi y gallaf eu defnyddio yn fy swydd a hefyd rhagor o gyfleoedd am ddyrchafiad gan fy mod yn awyddus iawn i fynd ymhellach yn fy ngyrfa. Mae wedi rhoi cymaint o foddhad i mi. Byddaf yn dychwelyd i’r Brifysgol flwyddyn nesaf i wneud gradd Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol a Phlismona.

“Mae fy narlithwyr wedi fy annog bob cam o’r ffordd a byddwn i’n petruso dim wrth argymell y cwrs i eraill sydd â diddordeb mewn gwneud rhywbeth tebyg. Mae gweithio ac astudio ar yr un pryd yn bosibl a wnewch chi ddim edrych yn ôl. Mae wedi bod yn brofiad rhagorol ac mae graddio â Dosbarth Cyntaf yn rhywbeth rydw i mor falch ohono.”

Meddai Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Academaidd ar Gampws Busnes Abertawe y Brifysgol: “Daeth Saull atom yn syth o Goleg Sir Gâr i astudio yn y lle cyntaf ar y BA mewn Gwasanaethau Cyhoeddus. Fodd bynnag yn ei flwyddyn gyntaf llwyddodd i basio’r prawf recriwtio ar gyfer Heddlu Dyfed Powys. Bu’n bosibl i ni ei drosglwyddo i’r rhaglen HND ac fe adawodd y Brifysgol i ymuno â’r heddlu. Yn dilyn ei ddwy flynedd gyntaf ar gyfnod prawf gyda’r heddlu bu’n bosibl iddo ddod yn ôl a chwblhau ei radd gyda ni. Rydym ni mor falch o bopeth mae Saull wedi’i gyflawni. Ein nod yn YDDS yw helpu myfyrwyr i lwyddo a chamu ymlaen yn eu dewis yrfaoedd ac roeddem wrth ein bodd i gynorthwyo Saull i gael addysg ragorol ac ymuno â’i ddewis broffesiwn.”  

Llun: Saull Thomas a Bronwen Williams