Y Drindod Dewi Sant yn croesawu’r darlithydd gwadd Richard Lewis o what3words


07.01.2020

Roedd yn bleser mawr gan y Drindod Dewi Sant groesawu Richard Lewis, Ymgynghorydd Teithio a Thwristiaeth gyda What3words i Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol.

UWTSD's Vic Saunders and Jacqui Jones pictured with Richard Lewis, Travel and Tourism Consultant at What3Words

Traddododd Richard ddarlith i fyfyrwyr Rheolaeth Teithio, Twristiaeth, Digwyddiadau a Chyrchfannau Hamdden Ryngwladol ynghylch buddion defnyddio’r system newydd sydd wedi rhannu’r byd yn sgwariau 3m x 3m gan roi cyfeiriad 3 gair unigryw i bob sgwâr.  Mae’n golygu bod pob lle o gwmpas y byd wedi derbyn cyfeiriad dibynadwy a manwl gywir.

Meddai Jacqui Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen Rheolaeth Teithio , Twristiaeth, Digwyddiadau a Chyrchfannau Hamdden Ryngwladol:  “Roeddem ni’n falch iawn o gynnal darlith Richard a gobeithio bod hwn yn ddechrau perthynas gyffrous rhwng What3Words a’n rhaglenni Twristiaeth yn y Drindod Dewi Sant i archwilio’r datblygiad arloesol newydd hwn ym maes teithio. 

“Rydym ni’n gobeithio’n fawr y daw’r fenter hon yn gatalydd a fydd yn galluogi ein partneriaid o sectorau twristiaeth a digwyddiadau’r diwydiant i gael budd o ddefnyddio what3words. Mae ein myfyrwyr ni eisoes yn defnyddio’r ap a byddan nhw hefyd yn ei ddefnyddio’n rhan o’u hanturiaethau twristiaeth addysgol i Qatar, Malaysia, y Swistir, Singapôr a Llundain yn y flwyddyn newydd.  Maen nhw hefyd i gyd yn edrych ymlaen at helpu’r diwydiant Twristiaeth a Digwyddiadau i lansio fersiwn Cymraeg what3words yn 2020.” 

Sefydlwyd what3words yn Llundain gan Chris Sheldrick ac eraill ac mae wedi’i lunio ar gyfer teithwyr sy’n gwneud eu ffordd o gwmpas y byd.  Ar hyn o bryd mae’r dechnoleg chwyldroadol ar gael mewn mwy na 30 iaith, hynny yw mae ar gael i fwy na hanner gwledydd y byd mewn o leiaf un o’u hieithoedd swyddogol.  

Mae cyfeiriadau 3 gair hefyd yn cael eu rhestru gan fyrddau twristiaeth a’u cynnwys mewn llyfrau taith amlwg megis Lonely Planet, EatOut a Secret Luxury Hotels, yn ogystal â chanllawiau digidol megis Saudi Tourism a TripWolf. Mae Mercedes-Benz hefyd wedi creu’i gyfres ei hun o ganllawiau moethus lleol ar ôl lansio what3words drwy gyfarwyddiadau â’r llais yn ei gerbydau. 

Mae modd defnyddio’r system unigryw drwy lawrlwytho’r ap ac mae hefyd yn cael ei defnyddio gan nifer o Heddluoedd Prydain a Gwasanaethau Brys eraill yn y DU gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Heddlu De Cymru, er mwyn ymateb i ddigwyddiadau’n fwy effeithiol.  Gall staff yr heddlu sy’n ateb galwadau anfon SMS sy’n cynnwys dolen â gwefan map porwr what3words, lle mae modd gweld eu lleoliad a darllen y cyfeiriad 3 gair cyfatebol.  Wedyn anfonir help i’r union leoliad hwnnw. 

Mae gan what3words dîm o fwy na 70 o bobl ar draws swyddfeydd yn Llundain y DU, Johannesburg ZA ac Ulaanbaatar Mongolia. Yn gynnar yn 2018, prynodd Daimler oddeutu 10% o’r cwmni, yn dilyn codi tua £17 miliwn drwy Gyfres B dan arweiniad Aramex. Cyn hyn, roedd buddsoddwyr yn cynnwys Intel Capital, Deutsche Bahn a Horizons Ventures.  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk