Cyhoeddi rhaglen cyfres darlithoedd Sefydliad Athroniaeth Brenhinol y Drindod Dewi Sant


29.10.2020

Mae cangen campws Llanbedr Pont Steffan o’r Sefydliad Athroniaeth Brenhinol wedi cyhoeddi ei rhaglen cyfres ddarlithoedd ar gyfer 2020-21.

UWTSD’s Lampeter branch of the Royal Institute of Philosophy has announced its 2020-21 lecture series programme.

Yn agored i'r cyhoedd, mae darlithoedd Sefydliad Athroniaeth Brenhinol cangen Llambed yn gyfres o ddarlithoedd cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar ymchwil athroniaeth newydd, eang a blaengar. Bydd y sgwrs gyntaf gan Dr Anneli Jefferson o Brifysgol Caerdydd ar 3 Tachwedd 2020, lle bydd yn canolbwyntio ar y cwestiwn, ‘Can psychiatric diagnosis undermine agency?’

Dywedodd Dr Rebekah Humphreys, darlithydd Athroniaeth yn y Drindod Dewi Sant a threfnydd y darlithoedd hyn:

“Rydym yn falch iawn ein bod yn cynnal y fath amrywiaeth o ddarlithoedd a sgyrsiau, gan dynnu meddylwyr athronyddol amlwg a chreadigol o bob rhan o'r DU. Mae gennym raglen ragorol unwaith eto ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at yr arlwy yma yng nghangen y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yn Llambed.

Bydd ein sgwrs gyntaf yn cael ei chynnal gan Dr Anneli Jefferson o Brifysgol Caerdydd ac mae’n argoeli i fod yn drafodaeth hynod ddiddorol. Mae'n gyfle gwych i ddod â myfyrwyr, staff a'r gymuned ynghyd - felly dewch draw, mae croeso i bawb."

Mae cangen campws Llambed yn gangen achrededig o’r Sefydliad Athroniaeth Brenhinol, elusen y mae ei gwreiddiau’n dyddio’n ôl i’r 1920au. Mae'r Sefydliad yn ymroddedig i hyrwyddo athroniaeth yn ei holl ffurfiau, er mwyn dod a’r gynulleidfa ehangaf bosibl ynghyd.

Nodyn i'r Golygydd

Mae'r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim ac yn agored i'r cyhoedd yn ogystal â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff, ac anogir unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes hwn i ymuno â'r trafodaethau.

Cynhelir pob sgwrs ar nos Fawrth rhwng 6pm a 7.30pm. Yn ystod y semester cyntaf cynhelir pob sesiwn trwy Zoom, ac yn ôl yr arfer, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb lle bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chael trafodaeth bellach.

Rhaglen Cyfres Darlithoedd 2020-21

3 Tach 2020

Dr Anneli Jefferson, Prifysgol Caerdydd

Can psychiatric diagnosis undermine agency?’

Sgwrs ar-lein, Zoom

17 Tachwedd 2020

Yr Athro Emeritws Andrew Edgar, Prifysgol Caerdydd

Sport and the Hermeneutics of Pain’.

Sgwrs ar-lein, Zoom

8 Rhagfyr 2020

Dr Liz Irvine, Prifysgol Caerdydd

'How to detect animal pain'.

Sgwrs ar-lein, Zoom

12 Ionawr 2021

Dr Martyn Sampson, UWTSD, Lampeter.

Pwnc: epistemic injustice and mental health.

Sgwrs ar-lein, Zoom

26 Ionawr 2021

Dr Paddy McQueen, Prifysgol Abertawe,

‘Why we should license parents’

*Ar y Campws

9 Chwefror 2021

Dr Paul Giladi, Prifysgol Manceinion, ar y Campws

‘The Agent in Pain: Alienation and Discursive Abuse’

23 Chwefror 2021

Jernej Markelj, Prifysgol Caerdydd,

‘Deleuze and Guattari's symptomatology of power: Fascism as a contagious disease’

*Ar y Campws

9 Mawrth 2021

Yr Athro Lisa Bortolotti

Sgwrs ar-lein, Zoom

23 Mawrth 2021

Dr Anna Bortolan, Prifysgol Abertawe,

‘Online Selves: Emotions, Narratives, and the Internet’

*Ar y Campws

20 Ebrill 2021

Dr Maria Balaska, Prifysgol Swydd Hertford

*Ar y Campws

27 Ebrill 2021

Dr Sophie Archer, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs ar-lein, Zoom

Mai - Dyddiad i’w gadarnhau.

Yr Athro David Cockburn, Y Drindod Dewi Sant, Llambed

Ymunwch â’r Cyfarfod Zoom

https://zoom.us/j/95316754126?pwd=ZUVxeEUydzdUNXZCY0RrSWdPV0JkUT09

ID y cyfarfod: 953 1675 4126

Cod pas: 5M6Jf9

Am fanylion pellach, cysylltwch â r.humphreys@uwtsd.ac.uk

* Lle nodir ‘ar y Campws’ fell lleoliad y ddarlith nid yw hyn wedi’i gadarnhau eto.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076