Gwahodd academydd o’r Drindod Dewi Sant i gymryd rhan yng nghyfres gweminar Covid-19 Prifysgol George Mason


04.09.2020

Bydd yr Athro Gary Bunt o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno ei ymchwil diweddaraf mewn gweminar ryngwladol sydd wedi’i threfnu gan Ganolfan Astudiaethau Islamaidd Byd-eang Ali Vural Ak (AVACGIS) ym Mhrifysgol George Mason.

Professor Gary Bunt has been invited to present his research during an international webinar organised by the Ali Vural Ak Center for Global Islamic Studies (AVACGIS) at George Mason University.

Mae Canolfan Astudiaethau Islamaidd Byd-eang Ali Vural Ak (AVACGIS) ym Mhrifysgol George Mason wedi trefnu cyfres o weminarau, dan y teitl 'Covid-19 and Muslim Religiosity', sy'n archwilio effaith Covid-19 ar amrywiol ddimensiynau bywyd crefyddol Mwslimaidd yn fyd-eang.  Mae pob gweminar yn cynnwys cyflwyniad gan academydd blaenllaw sydd wedi bo dyn cynnal ymchwil ar ddylanwad Covid-19 ar feddwl, diwinyddiaeth, cyfraith, cadwraeth ac awdurdod crefyddol Mwslimaidd.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae'r Athro Bunt wedi bod yn cynnal ymchwil i ymatebion cymunedau Mwslimaidd ar lein sy'n gysylltiedig â Covid-19 a bydd yn cyflwyno ei ganfyddiadau yn ystod y weminar arbennig hon. Yn ei gyflwyniad, bydd yr Athro Bunt yn archwilio effaith ynganiadau Islamaidd ar-lein yng ngoleuni Covid-19, gan gynnwys sut mae sefydliadau a llwyfannau ar-lein yn ymateb yng ngoleuni cyd-destunau crefyddol a chyfryngau sy'n newid yn barhaus. Dywedodd yr Athro Gary Bunt:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yn y weminar hon. Mae’r gyfres o ddigwyddiadau digynsail sy’n gysylltiedig â Covid-19 wedi ennyn ffocws newydd ar weithgarwch crefyddol ar-lein yn gyffredinol, ac yn arbennig amgylcheddau Islamaidd seiber. Mae hyn wedi cynnwys archwilio sut mae cymunedau Mwslim y DU a mannau eraill wedi defnyddio’r rhyngrwyd ar nifer o lefelau, o weithgareddau crefyddol i drefnu ymatebion cymunedol. O ffrydio fideo YouTube o’r Ka’aba gwag ym Mecca i gyflwyno pregethau Ramadan drwy Instagram, mae llawer o rannau cymunedau Mwslim wedi cofleidio technolegau digidol, gan nodi cyfnod newydd mewn datblygiadau Islamaidd ar-lein.

Trwy'r drafodaeth hon, gobeithio y cawn gyfle i holi os yw Covid-19 yn cynrychioli trobwynt i Islam a Mwslemiaid ar y Rhyngrwyd. ”

Bydd y cyflwyniad, “The Allah Algorithm: Interpreting Islamic Influencers Online Responses to Covid-19”, yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, Medi 8, 2020 am 2:00 PM (Amser y Dwyrain). Ceir rhagor o wybodaeth am weminar yr Athro Bunt a sut i ymuno â'r sesiwn ar wefan Canolfan Astudiaethau Islamaidd Byd-eang Ali Vural Ak (AVACGIS), Prifysgol George Mason.

Hashtag Islam book cover

Llyfr diweddaraf yr Athro Gary Bunt yw ‘Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environment Are Transforming Religious Authority (University of North Carolina Press, 2018). Mae mwy o wybodaeth am ei waith i'w gweld yma: https://virtuallyislamic.com/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076