Myfyrwyr Gwydr Y Drindod Dewi Sant yn cipio 3 gwobr yng Nghystadleuaeth Gwydr Pensaernïol flynyddol Stevens


06.10.2020

Llongyfarchiadau i ddau o Fyfyrwyr Gwydr Pensaernïol Y Drindod Dewi Sant sydd wedi ennill gwobrau yng Nghystadleuaeth Gwydr Pensaernïol Flynyddol Stevens eleni a gynhaliwyd gan y Worshipful Company of Glaziers yn Llundain.

3rd year student, Emma Martin gained 2 prizes including the craftsmanship award for her glass panel as well as runner up for her presentation and design and Jacqui Fowler, an MRes student won the John Corkhill Prize for best presentation.

Mae'r adran Gwydr Pensaernïol yn Abertawe yn parhau â'i thraddodiad maith o gefnogi ac annog myfyrwyr i ymgysylltu â'r gystadleuaeth fawreddog hon ac mae'n falch iawn o nodi'r gwobrau eleni.

Enillodd Emma Martin, myfyriwr 3edd flwyddyn, 2 wobr gan gynnwys gwobr crefftwaith ei phanel gwydr yn ogystal â'i chyflwyno a'i dyluniad a Jacqui Fowler, enillodd myfyriwr MRes Wobr John Corkhill am y cyflwyniad gorau.

Meddai Catherine Brown (Rheolwr y Rhaglen Crefftau Gwydr a Dylunio): 'Mae'n rhaid canmol y myfyrwyr yn arbennig am eu hymdrechion a'u penderfyniad wrth gwblhau eu ceisiadau i’r gystadleuaeth eleni yn ystod cyfnod clo pandemig COVID a'r heriau a wynebwyd gennym i gyd y tymor diwethaf. Rwy'n hynod falch o'r holl fyfyrwyr a'u hymdrechion a'u brwdfrydedd i gystadlu."

Meddai Dr Pete Spring, Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd Coleg Prifysgol Cymru:  "Unwaith eto, gall y rhaglen Gwydr yng Ngholeg Celf Abertawe fod yn falch iawn o'u myfyrwyr a'r ymdrechion enfawr y mae pawb yn eu gwneud i addysgu, a meithrin y sgiliau sydd eu hangen i alluogi gweithwyr proffesiynol llwyddiannus a phawb. Llongyfarchiadau diffuant i'r myfyrwyr ac eto, yr wyf yn falch iawn o sefyll y tu ôl iddynt i gyd, myfyrwyr a chydweithwyr, gan eu gwylio'n ymgorffori Glass a'i arferion niferus yng ngwead ein portffolio Celf a Dylunio. "

Mae Company of Worshipful Glaziers wedi cynnal Cystadleuaeth Stevens ers bron 50 mlynedd i roi cyfle i ddarpar ddylunwyr gwydr pensaernïol a chrefftwyr ddatblygu dyluniad, panel sampl i ddangos y dyluniad, i’w asesu gan arbenigwyr yn y maes a chystadlu am amrywiaeth o wobrau.

I un cystadleuydd, efallai mai comisiwn i greu a gosod eu dyluniad fyddai’r canlyniad. Caiff pob ymgeisydd ddewis arddangos eu gwaith i'r cyhoedd yn yr Amgueddfa Gwydr Lliw yn Nhrelái, sef cartref y casgliad gwydr lliw cenedlaethol.

Nod y Gystadleuaeth yw nodi ac annog doniau newydd ac egin ddoniau pobl o bob oed yn gynnar yn eu gyrfa felly mae’n agored i ddylunwyr sydd wedi dechrau hyfforddiant a'u galwedigaeth mewn gwydr y mae'n agored ers mis Medi 2013.

 

3rd year student, Emma Martin gained 2 prizes including the craftsmanship award for her glass panel as well as runner up for her presentation and design and Jacqui Fowler, an MRes student won the John Corkhill Prize for best presentation.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk