Paratoi Canolfan Qigong i’w hagor yn Abertawe


16.01.2020

Ym mis Rhagfyr, llofnododd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Phrifysgol Meddyginiaeth Draddodiadol Tsieina Astudiaethau Iechyd Qigong.

Professor Simon Haslett (centre) with Deng Hailin (left) and Zhao Zhangyang (right), students of Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine.

Mae Canolfan Qigong i’w lleoli yn Athrofa Iechyd a Rheolaeth Y Drindod Dewi Sant yn ei champws yn Abertawe, ac mae Prifysgol Jiangxi wedi anfon dau o’i myfyrwyr ôl-raddedig o Tsieina i Abertawe i helpu i sefydlu’r Ganolfan.

Ymwelodd yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Gwella) yn Y Drindod Dewi Sant, â Chanolfan Qigong wrth iddi gael ei pharatoi a chyfarfu â myfyrwyr Prifysgol Jiangxi i’w croesawu i Abertawe ac i’r Drindod Dewi Sant.

“Mae sefydlu’r Ganolfan yn ychwanegiad ardderchog at Y Drindod Dewi Sant wrth ddatblygu ymhellach ei diddordebau mewn cytgord, iechyd a lles, a phleser mawr i mi yw croesawu myfyrwyr Prifysgol Jiangxi i Gymru” meddai’r Athro Haslett. “Mae’r Drindod Dewi Sant yn gwerthfawrogi’n fawr iawn ei chysylltiadau â phrifysgolion Tsieina, ac mae’r berthynas newydd â Phrifysgol Meddygaeth Draddodiadol Tsieina Jiangxi i’w chroesawu’n fawr, yn enwedig yng nghyd-destun Strategaeth Addysg Fyd-eang Y Drindod Dewi Sant a phartneriaid rhyngwladol Academi Fyd-eang Cymru”.

Llun: Yr Athro Simon Haslett (canol) gyda Deng Hailin (chwith) a Zhao Zhangyang (dde), myfyrwyr o Brifysgol Meddygaeth Draddodiadol Tsieina Jiangxi.

I gael manylion llofnodi’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gweler: https://www.uwtsd.ac.uk/news/press-releases/press-2019/agreement-to-establish-centre-for-traditional-chinese-medicine.html

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk