Prifysgol Fuzhou yn ymweld â’r Drindod Dewi Sant yn ystod ei 10fed flwyddyn


20.01.2020

Yr wythnos hon croesawodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Gyfarwyddwr Swyddfa Cydweithredu a Chyfnewid Rhyngwladol Prifysgol Fuzhou ar ei ymweliad o Tsieina.

Fuzhou University visit

Mae Prifysgol Fuzhou yn un o 100 prifysgol gorau Tsieina ac yn brifysgol uchel ei pharch ag enw rhagorol yn rhyngwladol.  Mae wedi bod cysylltiadau agos gan Brifysgol Fuzhou â phrifysgolion yng Nghymru er 2010 ac yn y 10fed flwyddyn hon mae’n datblygu partneriaeth gyda’r Drindod Dewi Sant.

Arweiniodd yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) yn y Drindod Dewi Sant, y fintai groesawu i gyfarch y Cyfarwyddwr Alan Qizhou Lu o Brifysgol Fuzhou, ynghyd ag uwch gydweithwyr eraill o’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe.  Roedd yr ymweliad yn cynnwys nifer o gyfarfodydd a theithiau o gwmpas Ysgol Fusnes Abertawe a datblygiad SA1 Glannau Abertawe yn y marina.

“Mae’n bleser mawr gen i groesawu’r Cyfarwyddwr Alan Lu i’r Drindod Dewi Sant, i Gymru ac i Abertawe wrth i’n dau sefydliad weithio gyda’i gilydd i archwilio potensial datblygu partneriaeth ryngwladol newydd a fyddai’n helpu i gryfhau’r cysylltiad pwysig hwn rhwng y DG a Tsieina” meddai’r Athro Haslett, sy’n arwain ar strategaeth ryngwladol y Drindod Dewi Sant.

“Un agwedd ar y bartneriaeth bosibl yw annog a hwyluso’r ffordd i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant deithio i Fuzhou i dreulio amser yn astudio yn y Brifysgol yn Tsieina, ac fel arall.  Mae Fuzhou wedi’i lleoli mewn basn arfordirol hardd gyda chadwyn o fynyddoedd y tu ôl iddi sy’n rhoi cefnlen syfrdanol i’r ddinas, felly mae peth tebygrwydd rhyngddi a lleoliad arfordirol prydferth Abertawe, ac mae’n amgylchedd dysgu gwych i fyfyrwyr.”

Llun: Cynrychiolwyr y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fuzhou yn cwrdd yn Abertawe (o’r chwith i’r dde): Roger Maidment (Deon, yr Athrofa Iechyd a Rheolaeth), yr Athro Simon Haslett (Pro Is-Ganghellor ), Alan Lu (Cyfarwyddwr, Prifysgol Fuzhou), Dr Stuart Robb (Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol), Vic Saunders (Deon Cynorthwyol, yr Athrofa Iechyd a Rheolaeth ), a Lee Bartlett (Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Reoleiddiol (UKVI)).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk