Penodi Alison Harding yn gadeirydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru


30.04.2021

Etholwyd Alison Harding, Pennaeth Gweithredol y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu, yn Gadeirydd WHELF, Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn ddiweddar.

Alison Harding, Executive Head of Library and Learning Resources, has recently been elected as Chair of WHELF, the Welsh Higher Education Libraries Forum.

WHELF yw'r grŵp cydweithredol o lyfrgelloedd addysg uwch, rheoli gwybodaeth ac ymchwil yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo arfer proffesiynol a chydweithrediad arloesol ar draws llyfrgelloedd, a gwasanaethau gwybodaeth ein haelodau gan ddarparu ffocws ar gyfer datblygu syniadau a gwasanaethau newydd. Trwy waith ein haelodau a thrwy ein hystod eang o grwpiau, mae WHELF yn galluogi ac yn cefnogi addysg, ymchwil, ymgysylltiad cymunedol a chenhadaeth ddinesig ein sefydliadau.

Dywedodd Alison Harding: 'Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio'n agosach gyda chydweithwyr WHELF i gyflawni ein blaenoriaethau consortia presennol fel yr amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2020 - 2024. Mae hyn hefyd yn cynnig cyfle i eirioli ar y lefel uchaf ar gyfer y rôl allweddol y mae llyfrgelloedd academaidd ac ymchwil ein gwledydd yn ei chwarae yn ein sefydliadau a'n cymunedau, yn ogystal ag yn y maes cenedlaethol a rhyngwladol”.

Yr aelodaeth bresennol yw holl lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell yr Amgueddfa Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Brifysgol Agored yng Nghymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am waith WHELF ewch i’r wefan  neu dilynwch @WHELFed ar Twitter