Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dyfarnu contract ffonau symudol i gwmni lleol, Dyfed Telecom


20.10.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Dyfed Telecom yn ddarparwr ffonau symudol i’r brifysgol.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has appointed Dyfed Telecom as a mobile phone provider for the university.

Yn rhan o’r prosiect, bydd y cwmni’n darparu gwasanaethau ffonau symudol i’r Brifysgol am y 12 mis nesaf.

Mae cefnogi busnesau a chadwyni cyflenwi lleol yn flaenoriaeth allweddol i’r Brifysgol fel bod y manteision economaidd yn cael effaith uniongyrchol ar y cymunedau o amgylch ei champysau.  Mae gweithio gyda chwmnïau o’r fath yn sicrhau bod swyddi o ansawdd uchel ar gael yn y cymunedau hyn sy’n cefnogi cynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol.

Meddai Ben Thorn, Pennaeth Gweithredol Darparu Gwasanaethau TG yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Brifysgol yn falch o weithio gyda Dyfed Telecom fel ei darparwr ffonau symudol am y 12 mis nesaf. Fel cwmni lleol sydd â swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Cydweli a’r Trallwng, mae’n caniatáu i ni nid yn unig fanteisio ar ddatrysiadau ffonau symudol sy’n arwain y sector ond hefyd i weithio gyda chwmni lleol sydd wedi llwyddo’n gyflym i gadarnhau ei enw da am ddarparu gwasanaethau ffonau symudol personol o ansawdd uchel.

Meddai Meirion Davies, Pennaeth Gweithrediadau Dyfed Telecom:  “Rydym wrth ein bodd ac yn falch iawn i groesawu’r Drindod Dewi Sant fel un o’m cwsmeriaid mwyaf hyd yn hyn. Cefnogi busnesau lleol yw un o’r prif resymau dros dwf Dyfed Telecom a’n nod yw darparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid gan ddefnyddio staff lleol.

"Er 2011, mae’r cwmni wedi sefydlu ei hun yn gyflenwr blaenllaw ym maes band eang symudol 4G a ffonau symudol i gartrefi, ffermydd, a busnesau ar draws Cymru.

"Mae lefelau staffio wedi cynyddu’n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf a bydd sylfaen cwsmeriaid eang yn ein helpu i ddarparu rhagor o swyddi ar gyfer y gymuned leol.

Gobeithiwn y bydd hyn yn ddechrau perthynas hir gyda’r Drindod Dewi Sant, gyda’r gobaith o gynnig rhagor o wasanaethau a chynnyrch o gasgliad Dyfed Telecom.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk