Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Academi Theatr o Tsieina yn Cynnig Perfformiad Opera yn Rhad ac am Ddim

30.09.2015

Shanghai Theatre AcademyMae Athrofa Confucius ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn cynnig cyfle i’r cyhoedd weld Opera Tsieineaidd draddodiadol a lliwgar yn rhad ac am ddim.

Bydd Academi Theatr Shanghai yn perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe ddydd Sadwrn 3 Hydref, gan ddechrau am 7:30pm. Mae tocynnau i’r perfformiad yn rhad ac am ddim ond rhaid eu cadw drwy’r Swyddfa Docynnau ar 01792 863722.

Mae Opera Tsieineaidd yn un o’r mathau hynaf ar y celfyddydau dramatig yn y byd. Yn ystod Brenhinlin Tang (618 – 907), sefydlodd yr Ymerawdwr Taizong ysgol opera â’r enw barddonol Liyuan (Gardd y Gellygwydd). Er Brenhinlin Yuan (1271 - 1368) mae swyddogion y llys a’r ymerawdwyr wedi annog opera ac mae wedi dod yn ffurf gelf draddodiadol. Yn ystod Brenhinlin Qing (1644 - 1911), daeth yn ffasiynol ymhlith y werin. Byddent yn gwylio perfformiadau mewn ystafelloedd te, tai bwyta a hyd yn oed o gwmpas llwyfannau dros dro.

Mae wedi esblygu o ganeuon gwerin, dawnsiau, siarad, gwrthfasc, ac yn enwedig o gerddoriaeth ddialectegol o natur unigryw. Yn raddol cyfunai gerddoriaeth, celfyddyd a llenyddiaeth yn un perfformiad ar y llwyfan.

Yn perfformio’r ffurf gelf hynafol hon fydd myfyrwyr o Academi Theatr Shanghai, sef sefydliad mwyaf blaenllaw Tsieina ym maes addysg y celfyddydau. Mae llawer o berfformwyr enwocaf Tsieina, megis y seren ffilmiau Fan Bingbing, yn gyn-fyfyrwyr Academi Theatr Shanghai. Mae’r brifysgol yn 62 mlwydd oed ac wedi tyfu’n gyflym dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, a bellach mae ganddi fwy na 3000 o fyfyrwyr llawn amser a 467 aelod o staff academaidd. Mae Academi Theatr Shanghai yn cynnig 11 gradd BA bedair blynedd, yn ogystal â graddau Meistr a Doethuriaeth sy’n cwmpasu pob maes yn y celfyddydau perfformio ac addysg y celfyddydau.

Meddai Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius yn YDDS: “Dyma gyfle prin i weld perfformiad ysblennydd gan rai o fyfyrwyr mwyaf talentog Tsieina yn y celfyddydau perfformio. Mae’n addo bod yn adloniant gwych i’r teulu. Daw’r daith gan Academi Theatr Shanghai yn union ar ôl Gŵyl y Lleuad yn Tsieina, a Diwrnod Athrofeydd Confucius sy’n nodi pen-blwydd y sefydliad yn 11 oed o gwmpas y byd. Mae’n ffordd addas iawn o ddathlu popeth Tsieineaidd.”

Mae Athrofa Confucius yn YDDS yn borth i Tsieina ar gyfer ysgolion, myfyrwyr prifysgol, busnesau a chymunedau yng Nghymru. Cychwynnwyd Athrofa Confucius â chefnogaeth Gweinyddiaeth Addysg Tsieina, ac mae’n ganolfan bwysig ar gyfer darpariaeth Mandarin yng Nghymru.

Mae gan yr Athrofa swyddfa yn Abertawe a phrif ganolfan yn Llambed ac mae’n rheoli rhwydwaith cynyddol o Ysgolion Cysylltiol ac Ystafelloedd Dosbarth Confucius, y mae gan bob un ohonynt athro/athrawes Mandarin penodol sy’n darparu cyrsiau iaith ac yn cyfoethogi’r cwricwlwm drwy Astudiaethau Tsieineaidd.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.