Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Addysgwr Blaenllaw yn Derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd

14.07.2015

Prof Graham DonaldsonMae un o addysgwyr blaenllaw y DU, Yr Athro Graham Donaldson CB, wedi derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd (Doethur mewn Llenyddiaeth) o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe (14/07/15).

Bu’r Athro Graham Donaldson yn athro mewn ysgolion uwchradd yn yr Alban cyn gweithio i gorff y cwricwlwm cenedlaethol yn yr Alban fel gwerthuswr cwricwlwm. Ymunodd ag Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi (HMIE) yn 1983 ac, yn bennaeth y sefydliad, fe’i harweiniodd drwy ddiwygiad strwythurol mawr wrth iddi ddod yn asiantaeth weithredol i Lywodraeth yr Alban. Hefyd diwygiodd y dull arolygu’n radicalaidd, gan gyfuno atebolrwydd eglur â hunanwerthuso a meithrin gallu. Yn ogystal â bod yn brif ymgynghorydd proffesiynol i Weinidogion ynghylch polisi addysg, cymerodd rôl arweiniol mewn nifer o raglenni diwygio pwysig, yn cynnwys Cwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban.

Yn sgil ymddeol o HMIE gofynnodd y llywodraeth iddo ymgymryd ag adolygiad personol o addysg athrawon yn yr Alban. Cyhoeddwyd ei adroddiad ‘Teaching Scotland’s Future’ yn 2011, gan wneud 50 o argymhellion y derbyniwyd pob un ohonynt gan y llywodraeth, a bellach mae rhaglen weithredu fawr ar waith. Mae’r adroddiad hefyd wedi ennyn cryn dipyn o ddiddordeb yn rhyngwladol.

Mae'r Athro Donaldson wedi gweithio’n arbenigwr rhyngwladol i’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), gan gymryd rhan mewn adolygiadau addysg yn Awstralia, Portiwgal a Sweden. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar Sweden ym Mai 2015 ac mae wedi bod yn destun diddordeb rhyngwladol.

Yn fwyaf diweddar, mae wedi ymgymryd ag adolygiad o’r cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru a chyhoeddwyd ei adroddiad radicalaidd ‘Dyfodol Llwyddiannus’ ym mis Chwefror 2015. Cafodd yr adroddiad dderbyniad cadarnhaol ac ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y ffordd orau o’i weithredu.

Mae’r Athro Donaldson yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, yn aelod o Bwyllgor Addysg Cymdeithas Frenhinol Caeredin ac yn Gyfarwyddwr Grŵp Goodison yn yr Alban. Mae wedi ennill proffil uchel yn rhyngwladol, gan ddarlithio’n helaeth, cynghori llywodraethau a chyrff anllywodraethol, ac fel ei Llywydd, arwain Cynhadledd Ryngwladol Sefydlog Arolygiaethau Addysg Cenedlaethol a Rhanbarthol (SICI), sef y sefydliad rhyngwladol ar gyfer arolygiaethau.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio’n rhan amser ym Mhrifysgol Glasgow fel Athro yng Nghanolfan Robert Owen ar gyfer Newid Addysgol. Fe’i penodwyd gan Ei Mawrhydi’r Frenhines yn Gydymaith Urdd y Baddon yn 2009.

Ar ôl derbyn ei Ddoethuriaeth er Anrhydedd, dywedodd Yr Athro Donaldson:

"Hoffwn ddiolch o waelod fy nghalon i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’n fraint enfawr i dderbyn y Ddoethuriaeth er Anrhydedd, yn enwedig gan fy mod yn ymwybodol o’r uchelgeisiau sydd gan y Brifysgol hon i chwarae rhan lawn yn yr hyn yr wyf yn credu sydd yn gyfnod cyffrous iawn i addysg yng Nghymru.

"Rwyf wedi cael syndod, yn ystod fy nghyfnod yng Nghymru, y parodrwydd sydd gan bobl ar draws y proffesiwn addysgu i wneud rhywbeth eithaf arbennig mewn addysg. Mae'r Brifysgol yn rhan hanfodol o ddatblygu hyn."