Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Adleoli Pencadlys S4C i Sir Gâr

14.03.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn llawenhau yn y newyddion bod Awdurdod S4C wedi cyhoeddi ei fwriad i adleoli pencadlys y sianel i Gaerfyrddin.

Y Brifysgol sydd wedi bod yn arwain y cais ar ran y rhanbarth i ddenu pencadlys y sianel i Sir Gaerfyrddin gyda Chyngor Sir Gâr yn brif bartner yn y fenter.  Mae’r cais i ddenu S4C wedi creu cynnwrf ymysg trigolion y De-Orllewin gyda miloedd yn dangos eu cefnogaeth yn frwd dros y misoedd diwethaf.

Dywed Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, “Mae pawb yn llawenhau bod S4C wedi penderfynu sefydlu pencadlys yng Nghaerfyrddin ac yn rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

“Dyma newyddion pwysig iawn yn natblygiad a pharhad yr iaith Gymraeg ar drws y rhanbarth.  Mae hefyd yn holl-bwysig i ddatblygiad economi Sir Gâr gan greu cyfleoedd newydd a swyddi newydd yn yr ardal.  Yn wir, mae’n gatalydd pwysig tu hwnt ar gyfer datblygiad cyffredinol y rhanbarth cyfan.”

Ategodd Gwilym Dyfri Jones, Profost campws Caerfyrddin, “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymfalchio yn llwyddiant y cais ac yn ddiolchgar i’n partneriaid ac i’r miloedd sydd wedi datgan eu cefnogaeth.  Mae’r Brifysgol nawr yn edrych ymlaen yn eiddgar at gydweithio gyda S4C i greu cartref egniol a chyffrous i’r sianel yn Sir Gâr – Canolfan S4C.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Eleri Beynon, Pennaeth Cyfathrebu e.beynon@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676790 / 07968 249335
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.