Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Aelod o Staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â Phanel i Drafod Twristiaeth Chwaraeon yng Nghymru

09.09.2015

Mae aelod o staff uchel ei barch ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi fod yn rhan o banel drafod ar gyfer Fforwm Busnes a Rhwydweithio Digwyddiad Twristiaeth Chwaraeon a gynhaliwyd yng Nghaerdydd cyn y P1 Cymru Grand Prix y Môr.

Ymunodd Andrew Campbell, Pennaeth Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant â'r panel i drafod sut mae Cymru wedi cymryd camau enfawr wrth adeiladu ei safle yn y diwydiant digwyddiadau byd-eang a sut i rannu'r llwyddiant parhaus stori. Roedd y panelwyr eraill yn cynnwys Omar Khan, Pennaeth Byd-eang Nawdd a Digwyddiadau yn Lycamobile ac Andrew Hore, Prif Swyddog Gweithredol yn Rygbi’r Gweilch.

Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mae Caerdydd ar ddydd Gwener 28 Awst cyn y P1 Cymru Grand Prix y Môr a ddigwyddodd dros benwythnos gŵyl y banc. Agorwyd y digwyddiad gyda chyflwyniad arbennig gan brif weithredwr P1 James Durbin.

Mae gan Andrew Campbell dros 25 mlynedd o brofiad mewn addysg uwch, dilysu, rheoli ac addysgu ar raglenni hamdden, digwyddiadau, twristiaeth a chwaraeon, o fewn y DU a thramor. Mae wedi datblygu nifer o fentrau addysg a hyfforddiant ar y cyd â sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat, yn fwyaf diweddar â'r Gorfforaeth Marriott. Mae ei ddiddordebau ymchwil ac ymgynghori yn gorwedd o fewn y meysydd marchnata, cynaliadwyedd a thrafnidiaeth.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno ystod o raglenni cyffrous sy’n arbenigo mewn Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Chwaraeon. Gyda blas rhyngwladol cryf a ffocws lleol, mae gan y rhaglenni draddodiad ac enw diwydiant da sydd wedi cael ei adeiladu dros y 25 mlynedd diwethaf. Datblygiad Proffesiynol a Chyflogadwyedd yw'r ffocws allweddol. Wrth weithio gyda sefydliadau allweddol byd-eang, mae’r rhaglenni yn cynnig ystod o leoliadau rhyngwladol cyffrous i fyfyrwyr.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.