Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Aelodau o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn mynychu cynhadledd EECERA

26.10.2015

Mae aelodau o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dychwelyd o gynhadledd Cymdeithas Ymchwil Addysg Plentyndod Cynnar Ewropeaidd (EECERA) yn Barcelona.

Aeth Gwyneth Davies ac Ann-Marie Gealy i’r gynhadledd yn Barcelona ym mis Medi 2015. Roedd y Gynhadledd yn gyfle i ymchwilwyr rhyngwladol rannu eu canfyddiadau, rhwydweithio a dysgu am waith arloesol newydd ym maes plentyndod ac addysg gynnar. Cyflwynodd Gwyneth ac Ann-Marie o'r Ysgol Plentyndod Cynnar eu prosiect ymchwil diweddar 'Asesiad arloesol ar gyfer Cyflogadwyedd a Datblygiad Proffesiynol' wrth dynnu sylw at y dulliau a ddefnyddir o fewn yr Ysgol Plentyndod Cynnar i sicrhau bod myfyrwyr yn ymgysylltu â sgiliau cyflogadwyedd megis gwaith tîm a datrys problemau o fewn eu hasesiadau.

Dywedodd Ann-Marie Gealy, Pennaeth yr Ysgol Plentyndod Cynnar: "Roedd yn wych i fod yn rhan o gynhadledd Plentyndod Cynnar pwysig a dylanwadol. Roedd yn gyfle da i rannu arferion gorau gydag ymchwilwyr plentyndod cynnar ac ymarferwyr o bob rhan o'r byd."

Dywedodd Gwyneth: "Mae mynychu'r gynhadledd wedi ein galluogi i weld dulliau gwahanol ar gyfer asesu myfyrwyr o wledydd eraill ac i archwilio materion plentyndod cynnar pwysig sy’n berthnasol i Gymru ar lefel rhyngwladol."

Mae Ann-Marie a Gwyneth yn bwriadu i adeiladu ym mhellach ar y gwaith ymchwil ac i ddefnyddio'r canfyddiadau i gefnogi datblygiadau o fewn cwricwlwm y graddau Plentyndod Cynnar.

Mae EECERA yn hunanlywodraethol, yn gymdeithas annibynnol, ryngwladol sy'n hyrwyddo ac yn lledaenu ymchwil amlddisgyblaethol ar blentyndod cynnar a'i gymwysiadau i bolisi ac arfer. Mae EECERA yn sefydliad dielw, sy'n eiddo yn gyfan gwbl i’w aelodau ar draws y byd. Mae'n creu ei refeniw ei hun, heb dderbyn unrhyw gyllid allanol ac felly yn sicrhau ei annibyniaeth, agwedd radical agwedd arloesol.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.