Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Arddangosfa Patrymau Bywyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin

21.05.2015

Bydd myfyrwyr BA a MA Celf a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin  yn arddangos Patrymau Bywyd, eu gwaith gradd, rhwng 22ain o Fai hyd y 5ed o Fehefin ar Gampws Caerfyrddin rhwng 10.00yb a 4.00yp. 

Am y tro cyntaf yn hanes Celf a Dylunio mewn Addysg Uwch yng Nghymru bydd myfyrwyr yn graddio ar ôl ymgymryd â’u gradd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r radd hon yn galluogi i fyfyrwyr astudio’r celfyddydau creadigol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg a chyfathrebu yn y Gymraeg gyda thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr. Y radd BA Celf a Dylunio yw’r unig gwrs o’i fath yng Nghymru sydd yn caniatáu i fyfyrwyr edrych ar ddiwylliannau gweledol creadigol Cymru mewn cyd-destun rhyngwladol yn yr iaith Gymraeg.

Dywedodd Gwen Beynon, Cyfarwyddwr Rhaglen: “Mae arddangosfa 2015 yn benllaw tair blynedd o archwilio deallusrwydd gweledol ac yn dangos bywiogrwydd ac amrywiaeth broffesiynol mewn arfer creadigol, gan y myfyrwyr.”

Dywedodd Eirian Davies, myfyriwr Celf a Dylunio: “Mae’r gallu i drafod syniadau am Gelf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi fy ngalluogi i greu gwaith sy’n ymwneud a fy niwylliant a hunaniaeth. Mae gweithio gyda darlithwyr sy’n rhan o’r byd celfyddydol yng Nghymru a thu hwnt hefyd wedi fy helpu i ddysgu llawer mwy am yr opsiynau sydd ar gael i mi drwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl i mi radio.”

Mae’r cyrsiau MA yn Ysgol Celf a Gain a Ffotograffiaeth a gynigir ar gampws Caerfyrddin yn cynnwys MA Y Celfyddydau Cymhwysol, MA Dylunio a MA Celf Gain. Mae’r cyrsiau modwlar yn adeiladu ar draddodiadau presennol pob un o’r disgyblaethau creadigol, a rhoddir pwyslais ar ymchwil greadigol uwch, arfer entrepreneuriaid a sgiliau datblygu gyrfa.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.