Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Arddangosfa yn Abertawe ar gyfer Casgliad Prin o Lyfrau am Tsieina

20.05.2015

Ymwelwyr i Abertawe yn mwynhau'r Arddangosfa Thomas PhillipsMae casgliad prin o lyfrau am Tsieina wedi gadael Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llambed am y tro cyntaf ers 200 mlynedd a bellach yn cael ei arddangos yn gyhoeddus ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.

Mae Sefydliad Confucius y Brifysgol yn cynnal arddangosfa gyhoeddus o'r llyfrau prin a roddwyd i sefydliad wnaeth a rhagflaenu'r Brifysgol, Coleg Dewi Sant, gan un o deithwyr cynharaf Cymru i'r Dwyrain Pell. Mae'r arddangosfa, o'r enw 'Thomas Phillips: Dod Tsieina i Gymru' yn cael ei arddangos yn yr Ystafell Ddarllen y Gyfnewidfa Ddylunio, ALEX (Heol Alexandra , Abertawe) o ddydd Gwener 15fed tan ddydd Iau 28ain o Fai. Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Mae’r arddangosfa’n amlygu’r cyswllt hanesyddol rhwng Tsieina a Chymru sy’n mynd yn ôl bron iawn dau gan mlynedd. Dyma'r tro cyntaf i’r llyfrau gwerthfawr yma adael Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen y Brifysgol ers iddynt gyrraedd y tro cyntaf yn Llambed ar ddechrau'r 19eg ganrif.

Teithiodd y dyngarwr rhyngwladol, Thomas Phillips, i Tsieina yn 1796 ac, yn dilyn ei ymddeoliad o'r Cwmni Dwyrain India, wnaeth rhoi ei rodd gyntaf o lyfrau i'r coleg yn 1827. Mae’r detholiad o lyfrau sy'n cael eu harddangos yn cwmpasu hanes Tseiniaidd, athroniaeth, ei phobl a'i harferion. Mae'n ffurfio un rhan fach o gasgliad eang ei gwmpas o ryw 27,000 o lyfrau a roddwyd gan Phillips, nid yn unig ar Tsieina, mae llawer o wledydd a phynciau eraill. Yr hyn sy'n hynod am y casgliad yw ei fod yn awgrymu bod hyd yn oed yn ystod amser Thomas Phillips, roedd yn bwysig i bobl ifanc yn y Brifysgol fod yn ymwybodol o iaith a diwylliant Tsieina pe baent yn mynd ymlaen i fasnachu gyda Tsieina, ac i ddod yn entrepreneuriaid rhyngwladol llwyddiannus yn union fel Phillips .

Meddai Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius:

“Mae’r llyfrau a ddewiswyd i’w rhoi yn yr arddangosfa’n adlewyrchu diddordeb eang Phillips yn niwylliant Tsieina - ei daearyddiaeth, ei hiaith, ei cherddoriaeth, ei phensaernïaeth a’i hanes. Pwysigrwydd yr arddangosfa i ni heddiw yw ei bod yn dangos sut y mae Cymru, er bron iawn dwy ganrif, wedi meithrin cysylltiadau â Tsieina, sydd yr un mor bwysig ar gyfer addysg a busnes heddiw ag yr oedden nhw yn amser Phillips. Rhodd llyfrau Phillips oedd y llyfrgell gynharaf yn ymwneud â Tsieina yng Nghymru, a heddiw ni sy’n parhau i fod â’r casgliad mwyaf o lyfrau am Tsieina yng Nghymru,(o Lyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, llyfrgell y Brifysgol a llyfrgell Athrofa Confucius.)”

Ymhlith y llyfrau yn yr arddangosfa y mae’r Dyddlyfr â’i ddarluniadau prydferth, a ysgrifennwyd gan yr Arglwydd Macartney yn ystod taith Llysgenhadaeth gyntaf Prydain i Tsieina yn 1793.Hefyd mae cyfieithiad i’r Lladin o'r 17eg Ganrif gan Matteo Ricci o destunau Conffiwsaidd pwysig (Yr Athrawiaeth Fawr, Dysgeidiaeth y Cymedr a’r Analectau), ynghyd â bywgraffiad o’r gŵr doeth.

Daw'r arddangosfa i ben ar 28in o Fai gyda darlith o’r enw 'O'r byd-eang i'r lleol: bywyd a gweledigaeth Thomas Phillips' gan John Morgan-Guy a Peter Hopkins. Fe'i cynhelir am 4yh yn Ystafell Ddarllen Cyfnewidfa Ddylunio. Archebwch wich lle ar gyfer y ddarlith drwy e-bostio k.krajewska@uwtsd.ac.uk.

Nodyn i'r Golygydd

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi SantS yn darparu cyrsiau iaith a diwylliant Tsieina mewn ysgolion a cholegau ledled de a chanolbarth Cymru, ac mae'n cynnal digwyddiadau diwylliannol Tsieineaidd er mwyn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Tsieina a'i phobl .

Gwybodaeth Bellach

 

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk.