Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Artist Cain Graddedig i Arddangos Gwaith a Ysbrydolwyd gan y Theatr

21.05.2015

Paul ReesMae myfyriwr a raddiodd gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe wedi agor arddangosfa newydd o’i waith yn y ddinas.

Graddiodd Paul Rees, o Gastell-nedd, o PCYDDS yn 2008 gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn celfyddyd gain. Mae’i waith yn cyfuno’i gariad at gelf ac actio, â phaentiadau a ysbrydolwyd gan fywyd yn y theatr. Mae Paul wedi cynnal llawer o arddangosfeydd llwyddiannus ledled Cymru.

Arddangosfa ar y cyd yw hon, o dan yr enw ‘Realms of Colour and Shadow’, â’r artist tirwedd Chris Griffin. Mae’r sioe i’w gweld yn Oriel Attic yn Abertawe tan ddydd Sadwrn 6 Mehefin ac mae mynediad yn ddi-dâl.

Mae’r corff o waith a arddangosir gan Paul Rees yn portreadu’r byd y tu ôl i'r llwyfan mewn theatr mewn tref yn ne Cymru. Ei ysbrydoliaeth oedd Theatr Fach Castell-nedd lle bu’n gweithio’n rheolwr llwyfan, yn ddylunydd set ac yn actor.

Meddai Paul: “Paentiadau olew yw fy nghynnyrch artistig yn bennaf, er fy mod i hefyd yn gwneud ffilmiau byr ac yn defnyddio ffotograffiaeth ddigidol yn ddeunyddiau ffynhonnell.

“Mae’r rhan fwyaf o’m gwaith i hyd yn hyn wedi bod yn seiliedig ar berfformio, yn enwedig yn y theatr. Mae fy mhaentiadau fel arfer yn portreadu actorion sy’n paratoi ar gyfer perfformiad theatraidd - yn coluro ac yn rhoi’u gwisgoedd yn yr ystafell newid, neu’n aros yn yr esgyll eiliadau cyn camu i’r llwyfan. Mae’r amgylchedd cefn llwyfan hwn, o’r golwg fel arfer, yn fyd cysgodol, preifat lle triga criw’r llwyfan a’r perfformwyr, lle mae pobl yn gweithio’n dawel yn y cefndir ymhlith y fflatiau golygfa, y goleuo, y propiau a’r annibendod cyffredinol y tu ôl i’r llwyfan.”

Mae Paul wedi dilyn gyrfa ym maes celf er 2005 pan orffennodd ei yrfa’n athro ysgol gynradd i astudio celf gain yn PCYDDS yn Abertawe. Yn ogystal ag ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, enillodd deitl Artist Graddio Gorau 2008 yng Ngwobrau Oriel Mission a bu’n arddangos yn y rownd derfynol mewn cystadlaethau proffil uchel megis Gwobr Prynu Celf Morgannwg, Gwobr North of the Wall a Gwobrau Partneriaeth Network Rail.

I gael rhagor o wybodaeth am Paul Rees ewch i: www.paulressart.co.uk.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a CC
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk.