Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Britain’s Got Talent yn ymweld â Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed i ddod o hyd i ddoniau lleol

23.10.2014

Mae un o hoff sioeau talent y Genedl, Britain’s Got Talent, yn dychwelyd i’r sgrin fach a’r tro hwn, mae’r sioe yn dod â'r clyweliadau i Gaerfyrddin.

Britain's Got Talent

Mae’r gyfres yn mynd â’r clyweliadau ar daith led Prydain yn ymweld â chymunedau a threfi ar draws y wlad er mwyn dod o hyd i dalentau gwych, rhyfedd a rhyfeddol ar gyfer y gyfres nesaf.

Yn dod â'r clyweliadau’n uniongyrchol at y dalent, bydd y sioe yn ymweld â Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed gyda chlyweliadau’n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn y dref, ddydd Llun 10 Tachwedd.

Mae'r sioe yn agored i unrhyw berfformiwr o unrhyw oed, o unrhyw gefndir, gydag unrhyw dalent - y cyfan sydd ei angen arnoch yw’r sgil a’r dalent sy’n mynd i greu argraff.  Gallai’ch talent amrywio o fod yn gomediwyr i gonsuriwr; ac o fod yn ddawnswyr i fod yn acrobat.

Dylai unrhyw un sy'n credu bod ganddynt y ddawn i ddilyn yn ôl traed cystadleuwyr o rowndiau terfynol blaenorol gymryd y cyfle i ddod i un o'r clyweliadau sy'n cael eu cynnal rhwng Hydref - Rhagfyr eleni.

Meddai Amelia Brown, Uwch Gynhyrchydd y gyfres, "Mae gan Britain’s Got Talent draddodiad o ddathlu talent anhygoel ac o newid bywydau pobl - o Susan Boyle i Diversity ac o Paul Potts, Ashleigh a Pudsey y ci, i enillwyr eleni, Collabro. Fe wnaethon nhw gyd fachu ar y cyfle a gwneud cais ar gyfer y sioe, a dyna beth ry’n ni am i bobl wneud eleni.  Ni allwn aros i weld y doniau sydd gan Gaerfyrddin i'w cynnig!”

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, "Rydym yn falch iawn o groesawu'r tîm o Britain’s Got Talent i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Mae gennym gyfoeth o dalent yn Sir Gaerfyrddin ac rwy'n siŵr y bydd y tîm cynhyrchu wrth eu bodd gyda safon y clyweliadau "

Bydd clyweliadau lleol hyn yn rhedeg law yn llaw â'r daith clyweliadau agored sydd yn ymweld â dinasoedd mawr y Deyrnas Unedig.

Mae enillwyr diweddaraf Britain’s Got Talent - Collabro - a goronwyd yn o flaen cynulleidfa o 13 miliwn o wylwyr teledu, wedi mynd ymlaen i lwyddiant anhygoel ar ôl sicrhau albwm rhif. Bydd y band hefyd yn teithio'r flwyddyn nesaf ochr yn ochr â chyd-gystadleuydd o’r rownd derfynol, Lucy Kay, sydd ar fin rhyddhau ei halbwm gyntaf, Fantasia y mis hwn.

Mae straeon llwyddiant eraill o'r gyfres ddiweddaraf yn cynnwys y ddeuawd gerddorol Bars & Melody a’r band swing, Jack Pack, sydd wedi arwyddo cytundeb i ryddhau eu halbwm cyntaf yn 2015.

Hyd yn hyn, mae Susan Boyle wedi gwerthu dros 23 miliwn o recordiau ledled y byd; Diversity wedi cael pum taith ledled y wlad gyda phob un ohonynt wedi gwerthu allan; Paul Potts, sydd wedi gwerthu 27 o albwms platinwm ledled y byd ac Ashleigh a Pudsey wedi serennu mewn ffilm yn gynharach eleni.

Os ydych am gael clyweliad ar gyfer Britain’s Got Talent neu os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, ewch i www.uwtsd.ac.uk/newyddion neu cysylltwch â news-events@tsd.uwtsd.ac.uk

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Mae Britain’s Got Talent yn gynhyrchiad Thames/Syco ar gyfer ITV. Mae’r sioe yn dychwelyd i ITV yn 2015
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  5. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.