Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Casgliad o Sgyrsiau Byr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

13.10.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn darparu cyfle i staff a myfyrwyr  wylio casgliad o sgyrsiau byr gan rai o siaradwyr mwyaf difyr a deinamig y byd.

Bydd y fenter newydd, a drefnir ar y cyd gan Undeb y Myfyrwyr a'r Gaplaniaeth ar Gampws Caerfyrddin yn rhoi cyfle i wylio sgwrs, ei drafod ac i archwilio sut mae'r themâu yn effeithio ar bobl.

Mae'r sgwrs gyntaf yn cael ei roi gan y nofiwr pellter hir Diana Nyad ar y thema "Peidiwch byth, byth rhoi'r gorau iddi." Ganwyd ar Awst 22, 1949, yn Ninas Efrog Newydd, aeth Diana Nyad ymlaen i fod yn nofiwr o'r radd flaenaf, gan osod cofnodion ar gyfer cyflymder wrth nofio o gwmpas Manhattan a chofnodion pellter wrth nofio o’r Bahama i Florida. Bu'n gweithio fel newyddiadurwr am gyfnod cyn dychwelyd at y dŵr, ac ar ôl methu sawl ymgais, yn 64 oed hi oedd y person cyntaf i nofio o Ciwba i Florida heb gawell siarc.

Bydd y noson yn cael ei gyflwyno gan Is-lywydd Undeb Myfyrwyr Caerfyrddin, Gwyneth Sweatman.

Bydd yn cael ei gynnal yn Ystafell CJ104 ddydd Mawrth 13 Hydref am 6:00yh lle bydd lluniaeth ar gael.

 

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.