Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Cerebra a Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Cydweithio i Alluogi Syrffio a Mynediad Syrffio i Blant Anabl

25.09.2015

Mae Canolfan Arloesedd Cerebra (CIC), tîm cydweithredol sy'n gweithio i wella bywydau plant â chyflyrau niwrolegol, wedi bod yn datblygu 2 cynnyrch syrffio sydd bellach yn agos i gwblhad.

Mae CIC yn brosiect cydweithredol sy’n rhedeg rhwng yr elusen genedlaethol Cerebra a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'r prosiect wedi bod yn weithredol am 10 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae'r tîm wedi datblygu llawer o gynhyrchion pwrpasol i gynorthwyo heriau bywyd bob dydd plant ag ystod o gyflyrau niwrolegol megis awtistiaeth a pharlys yr ymennydd.

Yn ddiweddar mae CIC wedi bod yn gweithio ar y cyd â Surfability UK a Roger Cooper Surfboards, ar ddatblygu a gweithgynhyrchu bwrdd syrffio tandem gyda sêff "bwced" cefnogol y gellir eu defnyddio gan blant anabl tra'n cael ei reoli gan hyfforddwr syrffio.

Mewn cydweithrediad â Surf  Tonic Therapy, mae CIC hefyd wedi datblygu Cerbyd Mynediad Surf. Cafodd hyn ei gynllunio gan gyn fyfyriwr Ben Hammonds, MA Modurol Dylunio, wrth weithio gyda CIC ar gyfer profiad gwaith. Mae'r ddau o'r cynhyrchion hyn bron wedi'i gwblhau.

Ers ei sefydlu, mae CIC wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i fywydau llawer o blant â chyflyrau niwrolegol ledled y DU. Mae'r weledigaeth strategol unigryw ar gyfer CIC yn golygu eu bod yn gallu ymateb i geisiadau unigol am gymorth ac yn gallu gwneud nifer fach o gynhyrchion pwrpasol sy'n canolbwyntio ar ofynion yr unigolyn a chynhwysiad i mewn i’r gymdeithas. Mae rhai cynhyrchion yn y portffolio CIC bellach yn cael eu masnacheiddio mewn partneriaeth â gweithgynhyrchwyr trydydd parti.

Dywedodd Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch yn CIC: "Mae'r gwaith a wnawn yn llenwi y diffyg mewn offer sydd ar gael i’r plant  sy’n dioddef o’r anabledd hyn, weithiau does dim un cynnyrch ar gael sydd yn addas ac yn gweithio iddyn nhw. Rydym mewn sefyllfa unigryw i allu ddylunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion pwrpasol i helpu  heriau eu bywyd bob dydd.

"Yn seiliedig yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae'r tîm CIC yn medru defnyddio'r gweithdai ac offer modern i gynhyrchu cysyniadau dylunio hardd, gyda'r syniad bod y plant hyn yn haeddu cael cynhyrchion sydd yr un mor neis â chynhyrchion rheolaidd stryd fawr. Rydym yn ymdrechu i sicrhau ymarferoldeb ardderchog gyda estheteg hardd yn ein gwaith. Mae rhai o cysyniadau CIC wedi cael eu masnacheiddio ac yn cynhyrchu refeniw ar gyfer Cerebra a’r Brifysgol, rydym yn anelu at gynyddu'r nifer hwn o gynhyrchion masnachol."

Gyda sylw yn y newyddion diweddar yn manylu syrffio proffesiynol a dod a’r chwaraeon  i gynulleidfa ryngwladol, mae poblogrwydd y gamp yn parhau i dyfu ar gyflymdra gyflym iawn. Mae gwaith CIC yn helpu i sicrhau bod plant â chyflyrau niwrolegol yn cael cyfle i syrffio a chymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.