Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Chris Coleman yn Cynnig Cefnogaeth i Lyfr Cyntaf Grŵp Barddoniaeth

03.11.2015

Mae Chris Coleman, rheolwr llwyddiannus tîm pêl-droed Cymru, wedi cynnig ei gefnogaeth i grŵp barddoniaeth a ysbrydolwyd gan y bardd-dub Benjamin Zephaniah, ac sydd ar fin lansio eu detholiad cyntaf o farddoniaeth.

Poets on the Hill

Mae’r grŵp ‘Poets on the Hill’ yn cynnwys egin feirdd a llenorion o ardaloedd Townhill a Mayhill yn Abertawe. Etifeddiaeth sy'n dilyn ymweliad Benjamin Zephaniah yn ystod canmlwyddiant Dylan Thomas y llynedd yw hon. Cefnogir y grŵp gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy ei menter Swigen Greadigol, a Chymunedau’n Gyntaf.

Bellach mae’r grŵp wedi rhoi at ei gilydd ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth ‘No Apologie Anfologie’ a gyhoeddir gan Y Drindod Dewi Sant. Bydd yn cael ei lansio yn ystod digwyddiad arbennig ddydd Iau 12 Tachwedd yn y Swigen Greadigol (13 Cradock Street, Abertawe), yn dechrau am 6pm. Bydd y beirdd yn darllen eu gwaith ac yn ateb cwestiynau’r gynulleidfa.

Meddai Chris Coleman, sy’n dod yn enedigol o Mayhill: “Rwy’n hynod falch o’m gwreiddiau. Mae gyda fi atgofion gwych o dyfu lan ar y Bryn. Mae fy ngyrfa mewn pêl-droed wedi mynd â mi ar draws y byd ond does unman yn debyg i gartref. Mae'r teulu’n dal i fyw yno, yn union fel fy ffrindiau a’r bobl y tyfais i lan gyda nhw. Bob cyfle sy gyda fi rwy’n mynd adref jyst i fwynhau bod gyda nhw. Poets on the Hill; yng nghefn y rhwyd!”

Meddai Zoe Murphy, cydlynydd Poets on the Hill a Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Y Drindod Dewi Sant: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Poets on the Hill ac yn rhywbeth nad oedden ni byth yn ei ddisgwyl. Rydyn ni'n tyfu ac yn symud ymlaen, ac mae cael ein llyfr cyntaf wedi’i gyhoeddi y tu hwnt i’n disgwyliadau. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod wrth galon hyn i gyd, ynghyd â Chymunedau’n Gyntaf. Mae eu cefnogaeth wedi bod yn syfrdanol.”

Mae’r grŵp yn cwrdd bob wythnos i ddatblygu eu hysgrifennu creadigol a pherfformio eu darnau mewn digwyddiadau barddoniaeth ac ysgrifennu lleol.
Meddai Julia Manser, sy’n aelod o’r grŵp: “Byddai Poets on the Hill yn annog pawb i ymuno â grŵp barddoniaeth, ac mae’r ffaith bod gyda ni lyfr ar ei ffordd yn dangos sut rydyn ni wedi blodeuo fel grŵp. Hoffen ni ddiolch i bawb sy wedi gwneud hyn yn bosib, yn enwedig Y Drindod Dewi Sant a Chymunedau’n Gyntaf. Mae eu cymorth wedi bod yn amhrisiadwy.“

Menter yn y celfyddydau yw'r Swigen Greadigol a reolir gan Y Drindod Dewi Sant ac Ardal Gwella Busnes Abertawe. Wedi’i rheoli drwy uned fasnachol ar Cradock Street, mae’r ‘Swigen Greadigol’ yn dod â myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, graddedigion a phartneriaid at ei gilydd i greu cyfres o berfformiadau stryd, arddangosfeydd celf, ffeiriau crefft a gweithdai galw-i-mewn, a sioeau ffasiwn ar draws canol y ddinas.

Nodyn i'r Golygydd

Cyfleoedd Tynnu Lluniau a Ffilmio – Bydd cyfle i gyfweld, tynnu lluniau a ffilmio'r Poets on the Hill a recordio eu perfformiadau. Am fwy o wybodaeth neu i fynychu’r lansiad ddydd Iau 12 Tachwedd a fyddech cystal â chysylltu â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu e-bostiwch steven.stokes@uwtsd.ac.uk.